По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Данъчен кредит при осигуряване на нормални условия на труд и задоволяване на други социално-битови потребности
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчен кредит при осигуряване на нормални условия на труд и задоволяване на други социално-битови потребности

Публикувано на 07.02.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Фирмата ни е построила сграда със санитарен възел и столова, оборудвана с маси и столове за хранене и битови уреди (микровълнова, котлони, фурна, мивка и прибори за хранене). Засега няма да се приготвя и предлага храна, но ще се ползва от работниците на други фирми, които са наематели на складови помещения, отдавани под наем от нашата фирма, както и от собствени работници. Те ще могат да топлят храна и да ползват масите и санитарните възли Как трябва да се оформи и от двете страни ползването? Предполагам, че нашата фирма ще трябва да издава фактура за наем. В този случай на какъв принцип да бъде разпределено фактурирането, тъй като сградата ще се ползва общо от работниците на няколко фирми? Фирмите наематели ще имат ли право на данъчен кредит по фактурите за наем? Как стои въпросът с ползването от собствените работници? Фирмата е ползвала данъчен кредит за строителството и обзавеждането.

   Отговор: Фактурирането на правото на ползване на санитарния възел и столовата от работниците на другите предприятия е въпрос на договорка между вашето предприятие и предприятията, чийто достъп ще бъде предоставен. Същият следва да бъде съобразен с пазарни равнища, тъй като нереално високи или нереално ниски наемни цени биха могли да се третират като отклонение от данъчното облагане. Като ориентир бихте могли да ползвате сродни оферти за наем на 1 м2 площ за офис помещения. Що се отнася до наемателите, те биха имали право на данъчен кредит за тези наемни фактури, тъй като ползваната услуга е свързана с независимата им икономическа дейност и обслужва нуждите на наетия от тях персонал. Обръщаме внимание, че чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗДДС не позволява на предприятията да приспадат данъчен кредит за стоки или услуги, предназначени за представителни или развлекателни цели. Осигуряването (самостоятелно или съвместно с други органи и организации) на нормални условия на труд и задоволяване на други социално-битови потребности на работниците и служителите по реда на чл. 294, т. 4 от КТ не представляват представителни или развлекателни разходи, поради което същите, след като са свързани с дейността на предприятието и не са предназначени за извършване на освободени доставки, не влизат в кръга от доставките, за които предприятията нямат право да приспадат данъчния кредит по смисъла на чл. 70 от ЗДДС. Това означава, че при равни други условия вашето предприятие ще може да ползва данъчен кредит при изграждане и обзавеждане на помещенията, респективно вашите наематели ще имат право на данъчен кредит по издаваните от вашето предприятие фактури за наем.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...