По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Вътреобщностна доставка на стоки, попадащи в хипотезата на чл. 7 от ЗДДС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Вътреобщностна доставка на стоки, попадащи в хипотезата на чл. 7 от ЗДДС

Публикувано на 12.06.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Здравейте, имам доставка от фирма от Гърция. Стоката, която ще ми доставят, е на пале. Фирмата е регистрирана по ДДС и ми издава фактура с 0% ДДС. Само за стойността на палетите ми начислява ДДС 24%, колкото е в Гърция. Имат ли право и как да го осчетоводя? Палетата остават за наша сметка. Малко съм объркана.

   Отговор: Нашият съвет е да се обърнете с молба към вашия гръцки доставчик и да коригира така издадената с начислен 24% ДДС фактура, тъй като при вътреобщностна доставка на стоки, попадащи в хипотезата на нашия чл. 7 от ЗДДС, където стоката, за която правото на собственост преминава от продавача в полза на купувача (регистрирани по ДДС лица), се транспортира от територията на една държава членка (Гърция) до територията на друга държава членка (България), представлява доставка, за която не следва да се начислява ДДС по реда на гръцкото данъчно законодателство. По подобие на закупената от вашето предприятие стока, така и закупените палети следва да се третират като ВОД и съответно доставчикът не следва да начислява ДДС по реда на местното данъчно законодателство.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...