По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > ДДС регистрация на ЕТ при изкупуването му от ООД
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

ДДС регистрация на ЕТ при изкупуването му от ООД

Публикувано на 04.12.2020

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Фирма ЕТ с предмет на дейност търговия, има и онлайн магазин, считано от днес, 24.07.2020 г., има оборот за последните 12 месеца 50 000,00 лв., от което следва, че трябва да се регистрира по ДДС. Може ли обаче преди да се подадат документите за задължителна регистрация това ЕТ да бъде изкупено от ООД, което е новосъздадена фирма и ще се регистрира веднага по избор по ЗДДС. Т.е. в момента на изкупуването ООД ще бъде регистрирано по ЗДДС, а ЕТ ще е достигнало прага за задължителна регистрация, но няма да е подало документите за това. Или иначе казано, може ли да се избегне задължителната регистрация на ЕТ по ЗДДС?

   Начинът, по който са формулирани обстоятелствата относно достигнатия облагаем оборот на ЕТ, не дава възможност да се определи ясно в кой месец, т.е. в кой точно данъчен период е достигнат оборотът от 50 000 лв., при който въпросният ЕТ е задължен да се регистрира по ЗДДС - за последователните месеци в периода юли 2019 г. - юни 2020 г. или август 2019 г. - юли 2020 г. В случая това е от съществено значение за възможността да се избегне регистрацията на търговеца, тъй като, ако оборотът е достигнат в периода юли 2019 г. - юни 2020 г., то съгласно чл. 96, ал. 1 от закона той е следвало да се регистрира до 14-о число на месеца, следващ месеца, в който е достигнат оборотът, т.е. до 14 юли 2020 г. и вече е в нарушение. Ако обаче този оборот е достигнат в периода или август 2019 г. - юли 2020 г. и задължението му за регистрация следва да се реализира до 14 август 2020 г., то регистрацията му може да се избегне, при положение че всички правни, регистрационни и документални формалности във връзка с прехвърляне на собствеността върху него на ООД-то приключат преди тази дата. В тази връзка ви припомняме, че съгласно чл. 100, ал. 5 от закона правото за регистрация по избор може да бъде реализирано при вписването на новосъздаваното ООД в Агенцията по вписванията. Ако това не стане до 14 август обаче, с изтичане на законово определения срок за регистрация, ако не се регистрира, ЕТ е в нарушение и по силата на чл. 178 от ЗДДС подлежи на имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...