По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Данъчен кредит за придобит автомобил, който ще се отдава под наем
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчен кредит за придобит автомобил, който ще се отдава под наем

Публикувано на 04.12.2020

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор

    ЕООД закупува лек автомобил, който ще отдава под наем на физическото лице едноличен собственик на капитала. Договорът за наем на автомобила ще бъде на пазарни цени. Има ли ЕООД-то право на данъчен кредит за покупката на лек автомобил, при условие че същият ще се отдаде под наем? За начисляване на месечния наем дружеството следва ли да издава фактура на физическото лице и да начислява ДДС върху наемната цена?

   В общия случай, съгласно чл. 70, ал. 1, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), за придобит или внесен лек автомобил не е налице право на приспадане на данъчен кредит.
Има обаче изключения от това правило. Едно от тях е следното: придобитият или внесен лек автомобил се използва единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба (чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗДДС).

   При отдаване под наем на автомобила възниква данъчно събитие и изискуемост на данъка на основание чл. 25 от ЗДДС. Може да се издава фактура съгласно чл. 113 от същия закон. Чл. 113, ал. 3, т. 1 допуска да не се издава фактура за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице.
Но трябва да се има предвид, че за доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, се съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период (чл. 119, ал. 1 от ЗДДС). Това означава, че за облагаема доставка данъкът се начислява при всички случаи.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...