По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Публикувано на 12.01.2021

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Общинско училище сме на бюджетна издръжка. Служител, който се пенсионира, има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Каква база да вземем при изчисляването - брутната работна заплата от предходния месец или брутната работна заплата, в която влизат пера с постоя...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...