По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-1277 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 95А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 8121з-1277 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2019 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 95А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

ДВ. бр. 88 от 08.11.2019г.

Издадена от министъра на вътрешните работи
Обн., ДВ, бр. 88 от 8 ноември 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...