Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове - отменени > Инструкции > ИНСТРУКЦИЯ № ІЗ-547 ОТ 11 МАРТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛНА КУРИЕРСКА СЛУЖБА" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННА ПОЩЕНСКА СВРЪЗКА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕЖИМ "ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ" ИЛИ "ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНА"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ № Із-547 ОТ 11 МАРТ 2013 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛНА КУРИЕРСКА СЛУЖБА" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННА ПОЩЕНСКА СВРЪЗКА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕЖИМ "ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ" ИЛИ "ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНА"

ДВ. бр. 45 от 23.05.2023г.

Обн., ДВ, бр. 29 от 22 март 2013 г., отм., ДВ, бр. 45 от 23 Май 2023 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят условията и редът за дейността на дирекция "Специална куриерска служба" (ДСКС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) по приемане, сортиране, описване, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, при бедствия и осигуряване на военна пощенска свръзка при "военно положение" или "положение на война".
(2) За осъществяване на дейността по ал. 1 ДСКС - МВР взаимодейства с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Министерството на отбраната (МО) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...