По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОБЩА МЕДИЦИНА"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2020 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОБЩА МЕДИЦИНА"

ДВ. бр. 3 от 12.01.2021г.

Издадена от министъра на здравеопазването
Обн., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2021 г.

 

history Член единствен. С тази наредба се утвърждава медицински стандарт по медицинската специалност "Обща медицина" съгласно приложението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...