По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2021 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 г.

ДВ. бр. 85 от 12.10.2021г.

В сила от 12.10.2021 г.
Обн., ДВ, бр. 85 от 12 октомври 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. в размер 68 200 лв. за премахване на незаконно строителство на територията на Лесопарк "Росенец", община Бургас, област Бургас.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...