Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № І-5 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА ПО ПОСТЪПИЛИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № І-5 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2018 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА ПО ПОСТЪПИЛИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ

ДВ. бр. 77 от 27.09.2022г.

Обн., ДВ, бр. 83 от 9 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 27 септември 2022 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се регламентира редът за постъпване, регистриране, разпределяне, разглеждане и решаване на изпратените на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) предложения и сигнали.
(2) (изм., ДВ, бр. 77 от 2022 г., в сила от 27.09.2022 г.) Тази наредба не се прилага за писмени материали, които имат характера на:
1. уведомления по смисъла на Закона за мерките срещу изпиране на пари;
2. жалби срещу актове на органи на ДАНС, издадени във връзка с функционалната им компетентност;
3. искания за предоставяне на информация.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...