По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СТОКИТЕ, ИМИТИРАЩИ ХРАНИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СТОКИТЕ, ИМИТИРАЩИ ХРАНИ

ДВ. бр. 7 от 24.01.2006г.

Обн. ДВ. бр.48 от 22 Май 2001г., отм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2006 г.

 

history Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към състава и характеристиките на стоките, имитиращи храни, които се предлагат на потребителите.
(2) Изискванията към състава и характеристиките на стоките, имитиращи храни, са задължителни за физическите и юридическите лица, които произвеждат, внасят и реализират стоки, имитиращи храни.
(3) Стоките, имитиращи храни, не трябва да създават риск за живота и здравето на потребителите, като задушаване, отравяне, перфорация, нараняване или запушване на хранопровода.

history Чл. 2. Производителите, търговците и вносителите са длъжни да предлагат на потребителите стоки, имитиращи храни, в чийто състав не се съдържат вредни за здравето на потребителите вещества.