По вид документ > Нормативни актове - отменени > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 на Министерския съвет от 11 септември 2003 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018г.

Обн., ДВ, бр. 83 от 19 септември 2003 г., отм., ДВ, бр. 92 от 6 Ноември 2018 г.

 

history На основание чл. 216, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

history МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: