По вид документ > Нормативни актове - отменени > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 11 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на Министерския съвет от 11 юли 2003 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

ДВ. бр. 31 от 12.04.2019г.

Обн., ДВ, бр. 64 от 18 юли 2003 г., отм., ДВ, бр. 31 от 12 април 2019 г.

 

history МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

history Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА