По вид документ > Нормативни актове - отменени > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 10 МАРТ 1999 Г. ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДИАЛОГА С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕХАНИЗМА ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДГОТОВКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 10 МАРТ 1999 Г. ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДИАЛОГА С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕХАНИЗМА ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДГОТОВКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДВ. бр. 7 от 25.01.2000г.

Обн. ДВ. бр.24 от 16 Март 1999г., отм. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2000г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Министерският съвет изработва цялостната политика на Република България към Европейския съюз (ЕС) и ръководи нейното осъществяване, включително и подготовката за членство.