По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > ПРОТОКОЛ ОТ 1997, ОТНАСЯЩ СЕ ДО ИЗМЕНЕНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973, КАКТО Е ПОПРАВЕНА ОТ ПРОТОКОЛА ОТ 1978, ОТНАСЯЩ СЕ КЪМ НЕЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРОТОКОЛ ОТ 1997, ОТНАСЯЩ СЕ ДО ИЗМЕНЕНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973, КАКТО Е ПОПРАВЕНА ОТ ПРОТОКОЛА ОТ 1978, ОТНАСЯЩ СЕ КЪМ НЕЯ

ДВ. бр. 85 от 12.10.2021г.

Обн., ДВ, бр. 12 от 4 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 20 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 95 от 3 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 37 от 7 май 2021 г., изм., ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021 г., изм., ДВ, бр. 81 от 28 септември 2021 г., изм., ДВ, бр. 85 от 12 октомври 2021 г.

 

history * Настоящият текст е първоначална версия на акта. Последващи промени не са нанасяни поради разминавания в превода на отделните редакции.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...