По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № РД-16-130 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ОЗНАЧАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ РЕМОНТ НА БИТОВИ УРЕДИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № РД-16-130 от 24 февруари 2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди

ДВ. бр. 26 от 07.04.2015г.

Обн., ДВ, бр. 20 от 7 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 април 2015 г.

 

history Чл. 1. С наредбата се определя редът за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди.

history Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за всички битови уреди.
(2) Наредбата не се прилага за уреди, съоръжения или машини, проектирани изключително за промишлени или професионални цели.