По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № I-121 ОТ 24 ЮНИ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ОХРАНАТА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № I-121 ОТ 24 ЮНИ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ОХРАНАТА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ

ДВ. бр. 48 от 08.06.2021г.

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Обн., ДВ, бр. 63 от 20 Юли 2004 г., отм., ДВ, бр. 48 от 8 Юни 2021 г.

 

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за организиране на охраната при транспортиране на ценни пратки и товари от търговци, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност или юридически лица, създали звена за самоохрана.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...