Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 102 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 22.12.2009 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 102 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 22.12.2009 г.)

ДВ. бр. 69 от 11.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 27 от 29 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2010 г., доп., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 1 август 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 11 август 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Този закон урежда:

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...