По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 37 ОТ 29 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ ПАЗАРНИ ПРАКТИКИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 37 ОТ 29 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ ПАЗАРНИ ПРАКТИКИ

ДВ. бр. 48 от 08.06.2021г.

Обн., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., отм., ДВ, бр. 48 от 8 Юни 2021 г.

 

history Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. факторите, които се отчитат от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", при признаването на приетите пазарни практики;
2. процедурата за съгласуване при признаването на приетите пазарни практики;
3. оповестяването на решенията за признаване на приетите пазарни практики.

history Чл. 2. Приети пазарни практики са практики, които обосновано се очакват на един или повече пазари на финансови инструменти и са признати от комисията по реда на тази наредба.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...