По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 11 ОТ 5 МАЙ 1999 Г. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 11 ОТ 5 МАЙ 1999 Г. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 12 от 11.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 50 от 1 юни 1999 г., изм., ДВ, бр. 109 от 14 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 34 от 24 април 2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 24 октомври 2014 г., изм., ДВ, бр. 12 от 11 Февруари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I.
Предели на действие и органи

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...