По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 39 ОТ 21 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 39 ОТ 21 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

ДВ. бр. 48 от 08.06.2021г.

Обн., ДВ, бр. 103 от 7 декември 2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 12 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 48 от 8 юни 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за разкриване на дялово участие в публично дружество, както и съдържанието и формата на уведомлението за разкриване на дялово участие.
(2) С наредбата се урежда и редът за извършване на уведомление при придобиване на контрол в инвестиционно дружество.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...