Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ДВ. бр. 71 от 18.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 5 от 20 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 34 от 8 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 34 от 4 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 52 от 9 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 97 от 9 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 6 от 20 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 58 от 31 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 63 от 1 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 88 от 24 октомври 2014 г., изм., ДВ, бр. 64 от 21 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 100 от 16 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 40 от 19 май 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 72 от 31 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 18 август 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите, наричана по-нататък "агенцията", и на нейните административни звена.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...