Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 20 МАЙ 1997 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СТУДЕНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 5 ОТ 2022 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 20 МАЙ 1997 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СТУДЕНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 5 ОТ 2022 г.)

ДВ. бр. 74 от 29.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 42 от 27 май 1997 г., изм., ДВ, бр. 72 от 13 август 1999 г., изм., ДВ, бр. 101 от 29 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 79 от 6 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 18 януари 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 29 август 2023 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 5 от 2022 г., доп., ДВ, бр. 74 от 2023 г.) С постановлението се определят условията и редът за приемане на граждани на Република Северна Македония, живеещи постоянно на територията на републиката, за студенти и докторанти в Република България.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...