Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДВ. бр. 95 от 29.11.2022г.

Обн., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 98 от 11 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 13 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 2 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 16 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 4 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 16 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 26 април 2022 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2022 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С този правилник се определят устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура", наричано по-нататък за краткост "компанията" или "предприятието".

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...