По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

ДВ. бр. 35 от 27.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 7 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 10 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 27 април 2021 г.

 

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...