По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 8 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КОЗМЕТИК"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 8 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2010 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КОЗМЕТИК"

ДВ. бр. 76 от 14.09.2018г.

Обн., ДВ, бр. 18 от 5 март 2010 г., отм., ДВ, бр. 76 от 14 Септември 2018 г.

 

Раздел I
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 815020 "Козметик" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 815 "Фризьорски и козметични услуги" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.