По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 28 ОТ 14 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 28 ОТ 14 ЮНИ 2010 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

ДВ. бр. 71 от 10.09.2019г.

В сила от 24.08.2010 г.
Обн., ДВ, бр. 66 от 24 август 2010 г., отм., ДВ, бр. 71 от 10 Септември 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 762020 "Сътрудник социални дейности" от област на образование "Социални услуги" и професионално направление 762 "Социална работа и консултиране" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.