По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 41 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА "МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ОБЩА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 41 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2005 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА "МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ОБЩА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА"

ДВ. бр. 3 от 12.01.2021г.

Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 49 от 28 юни 2011 г., отм., ДВ, бр. 3 от 12 Януари 2021 г.

 

history Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждават "Медицински стандарти по обща медицинска практика" съгласно приложението.
(2) Дейността по обща медицинска практика се осъществява при спазване на стандартите по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се осъществява дейност по обща медицинска практика.

Заключителни разпоредби

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...