По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ИНСТРУКЦИЯ № ІЗ-3025 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ЗОНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ИНСТРУКЦИЯ № Із-3025 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2010 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ЗОНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ДВ. бр. 68 от 31.07.2020г.

Обн., ДВ, бр. 6 от 18 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 68 от 31 юли 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...