По вид документ > Нормативни актове - отменени > Инструкции > ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 20 МАЙ 2011 Г. ЗА РАБОТАТА И ОТЧЕТНОСТТА С БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 20 МАЙ 2011 г. ЗА РАБОТАТА И ОТЧЕТНОСТТА С БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ Обн., ДВ, бр. 44 от 10 Юни 2011 г., отм. ДВ. бр. 18 от 10 Март 2015 г.

ДВ. бр. 18 от 10.03.2015г.

 

history Чл. 1. Инструкцията регламентира условията и реда за работата и отчетността с бланката "Болничен лист за временна неработоспособност" НОИ.МЗ № 606.

history Чл. 2. Бланката "Болничен лист за временна неработоспособност" е носител на медицинска, трудовоправна и статистическа информация и е оформена в две части:
1. медицинска част;
2. списък на причините за временна неработоспособност (приложение № 1).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...