По вид документ > Нормативни актове - отменени > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 11 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕТНИТЕ РАЗХОДИ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 11 ЮЛИ 2011 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕТНИТЕ РАЗХОДИ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА

ДВ. бр. 28 от 06.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 55 от 19 юли 2011 г., отм., ДВ, бр. 28 от 6 Април 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Член единствен. Приема Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...