По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 6 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 6 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК"

ДВ. бр. 71 от 10.09.2019г.

В сила от 31.01.2012 г.
Обн., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2012 г., отм., ДВ, бр. 71 от 10 Септември 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 582040 "Строител-монтажник" от област на образование "Архитектура и строителство" и професионално направление 582 "Строителство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.