Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове - отменени > Други нормативни актове > СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ПРИ ВНОС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ПРИ ВНОС

ДВ. бр. 59 от 03.08.2012г.

Обн., ДВ, бр. 59 от 3 август 2012 г.

 

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към ПМС № 158 от 24.07.2012 г.

history ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)
(Следва да се чете в съчетание с разделите Е на категории 1 до 9)
"Технологии", "необходими" за "разработване", "производство" или "използване" на стоките, контролирани по категории 1 до 9, се контролират в съответствие с разпоредбите на категории 1 до 9.
"Технологиите", "необходими" за "разработване", "производство" или "използване" на контролираните стоки, остават под контрол дори когато са приложими за стоки, които не са предмет на контрол.
Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези "технологии", които са минимално необходими за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са предмет на контрол или чийто износ е бил разрешен.
ВАЖНО: Това не освобождава такива "технологии", описани в 1E002.e, 1E002.f, 8E002.а и 8E002.b.
Мерките за контрол върху вноса на "технологии" не важат по отношение на информацията, която се явява "обществено достояние", "фундаментални научни изследвания", или по отношение на минимално необходимата информация за приложенията на патенти.

history КАТЕГОРИЯ 0
ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

history 0A
Системи, оборудване и съставни части
0A001
"Ядрени реактори" и специално проектирано или подготвено оборудване и съставни части за тях, както следва:
a. "Ядрени реактори";
b. Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях, включително главата на реакторен резервоар за реакторен съд под налягане, специално проектирани или подготвени да поместват активната част на "ядрен реактор";
c. Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или извеждане на гориво от "ядрен реактор";
d. Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на ядрената реакция в "ядрен реактор", подпорни или окачващи структури за тях, механизми за задвижване на прътите и тръби за насочването на прътите;
e. Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни елементи и първичния охладител в "ядрен реактор" с експлоатационно налягане над 5,1 MPa;
f. Метал и сплави на цирконий във формата на тръби или сглобки на тръби, в които съотношението на хафний към цирконий е по-малко от 1:500 тегловни части, специално проектирани или подготвени за използване в "ядрен реактор";
g. Помпи за охладител, специално проектирани или подготвени за циркулиране на основния охладител в "ядрени реактори";
h. "Вътрешни елементи за ядрен реактор", специално проектирани или подготвени за използване в "ядрен реактор", включително подпорни колони за активната част, канали за горивото, термични екрани, щитове, пластини за решетката на активната част и дифузионни пластини;
Бележка. В 0A001.h "вътрешни елементи за ядрен реактор" означава всяка голяма структура в реакторния резервоар, която има една или повече функции, като опора за активната част, поддържане правилното положение на горивото, насочване потока на първичния охладител, осигуряване на радиационни щитове за реакторния резервоар и насочваща инструментална екипировка вътре в активната зона.
I.
Топлообменници (парогенератори), специално проектирани или подготвени за използване в тръбопровода на първичния охладител на "ядрен реактор";
j. Измервателни инструменти и такива за откриване на неутрони, специално проектирани или подготвени за определяне равнищата на неутронния поток вътре в активната зона на "ядрен реактор".

history 0B
Оборудване за изпитване, контрол и производство
0B001
Инсталации за отделяне на изотопи на "природен уран", "обеднен уран" и "специални ядрени материали" и специално проектирано или подготвено оборудване и съставни части за него, както следва:
a. Инсталации, специално проектирани за отделяне на изотопи на "природен уран", "обеднен уран" и "специални ядрени материали", както следва:
1. Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга;
2. Инсталации за отделяне чрез газова дифузия;
3. Инсталации за аеродинамично отделяне;
4. Инсталации за отделяне чрез химичен обмен;
5. Инсталации за отделяне чрез йонообмен;
6. Инсталации за лазерно изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП/AVLIS);
7. Инсталации за лазерно молекулярно изотопно отделяне (ЛМИО/MLIS);
8. Инсталации за отделяне на плазма;
9. Инсталации за електромагнитно отделяне;
b. Газови центрофуги и монтажни възли и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова центрофуга, както следва:
Бележка. В 0B001.b "материал с високо съотношение на якост към плътност" означава което и да е от изброените по-долу:
a. Марейджингова стомана с максимална якост на опън от 2050 MPa или повече;
b. Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 460 MPa или повече, или
c. "Влакнести или нишковидни материали" със "специфични модули на еластичност" от повече от 3,18 х 106 m и "специфична якост на опън" над 76,2 х 103 m;
1. Газови центрофуги;
2. Комплектни роторни монтажни възли;
3. Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко и с диаметър между 75 mm и 400 mm, направени от материали с високо съотношение на якост към плътност;
4. Пръстени или силфони с дебелина на стената 3 mm и по-малко и с диаметър между 75 mm и 400 mm, които са проектирани да осигуряват локална опора на роторна тръба или за свързване на няколко такива, направени от материали с високо съотношение на якост към плътност;
5. Отражатели с диаметър между 75 mm и 400 mm за монтиране вътре в роторна тръба, направени от материали с високо съотношение на якост към плътност;
6. Горни или долни капаци с диаметър между 75 mm и 400 mm за поставяне на краищата на роторна тръба, направени от материали с високо съотношение на якост към плътност;
7. Лагери с магнитно окачване, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в кожух, направен от или защитен с "материали, устойчиви на корозия от UF6", съдържащ амортизиращо вещество, и който има магнитна връзка с полюс на магнита или с втори магнит, закрепен на капака на ротора;
8. Специално подготвени лагери, включващи шарнирно свързване, монтирани върху амортисьор;
9. Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с вътрешни машинно обработени или пресовани винтови нарези и вътрешни машинно пробити отвори;
10. Радиални двигателни статори за мотори с многофазен хистерезис (магнитно съпротивление) с променлив ток за синхронна работа във вакуум в честотен спектър от 600 до 2000 Hz и мощностен обхват от 50 до 1000 волтампера (VA);
11. Кожуси/приемници, поместващи монтажния възел на роторната тръба на газова центрофуга, състояща се от твърд цилиндър с дебелина на стената до 30 mm, с прецизно обработени краища и изготвен от "материали, устойчиви на корозия от UF6";
12. Газосъбиратели, състоящи се от тръби с вътрешен диаметър до 12 mm, за извличане на UF6 газ от вътрешността на роторна тръба на центрофуга чрез действие с тръба на Пито, изработена от или защитена с "материали, устойчиви на корозия от UF6";
13. Честотни преобразуватели (конвертори или инвертори), специално проектирани или подготвени да осигуряват статори за мотори за обогатяване с газови центрофуги, които имат всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани съставни части за тях:
a. Многофазов изход от 600 до 2000 Hz;
b. Контрол на честотата, по-добър от 0,1 %;
c. Хармонично изкривяване, по-малко от 2 %, и
d. Ефективност, по-голяма от 80 %;
14. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6" с диаметър от 10 mm до 160 mm;
c. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова дифузия, както следва:
1. Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или керамични "материали, устойчиви на корозия от UF6", с размер на порите от 10 до 100 nm, дебелина 5 mm или по-малко и с диаметър от 25 mm или по-малко за тръбните форми;
2. Кожуси за газови дифузери, изработени от "материали, устойчиви на корозия от UF6";
3. Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или газови нагнетателни вентилатори с обем на капацитета за засмукване на UF6 от 1 m3/min или повече и налягане при изпускане до 666,7 kPa, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6";
4. Въртящи уплътнения на валове за компресори или нагнетателни вентилатори,
описани в 0B001.c.3 и проектирани за темп на пропускане на буферен газ, по-малък от 1000 cm3/min;
5. Топлообменници от алуминий, мед, никел или сплави, съдържащи повече от 60 процента никел или съчетания на тези метали във вид на плакирани тръби, предвидени да работят при налягане, по-ниско от атмосферното, с такъв темп на пропускане, че да ограничава нарастването на налягането до по-малко от 10 Pa на час при разлика в наляганията от 100 kPa;
6. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6" с диаметър от 40 mm до 1500 mm;
d. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на аеродинамично отделяне, както следва:
1. Отделящи дюзи, състоящи се от извити канали с форма на прорези, с радиус на извивката, по-малък от 1 mm, устойчиви на корозия от UF6 и имащи острие, намиращо се вътре в дюзата, което разделя газа, преминаващ през дюзата, на две струи;
2. Допирателни впускателни цилиндрични или конусообразни тръби, насочвани от потока (вихрови тръби), изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6", с диаметър между 0,5 cm и 4 cm и съотношение на дължината към диаметъра от 20:1 или по-малко, с един или повече допирателни впускателни отвори;
3. Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или газови нагнетателни вентилатори, с обем на капацитета за засмукване от 2 m3/min или повече, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6" и въртящи уплътнения на валове за тях;
4. Топлообменници, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6";
5. Кожуси за елементите на аеродинамичното отделяне, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6", за съхранение на вихровите тръби или отделящите дюзи;
6. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6" с диаметър от 40 до 1500 mm;
7. Обработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (водород или хелий) до съдържание на UF6 от 1 ppm или по-малко, включително:
a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153°К (-120°С) или по-ниски;
b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153°К (-120°С) или по-ниски;
c. Отделящи дюзи или вихрови тръбни възли за отделяне на UF6 от газа-носител;
d. Охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури от 253°К (-20°С) или по-ниски;
е. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез химичен обмен, както следва:
1. Бързодействащи обменящи импулсни колони течност-течност с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери или стъкло);
2. Бързодействащи центробежни контактни апарати течност-течност с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери или стъкло);
3. Електрохимични редуциращи елементи, устойчиви на разтвори на концентрирана солна киселина, за редукция на урана от едно валентно състояние в друго;
4. Нагнетяващо оборудване за електрохимични редуциращи елементи за изваждане на U+4 от органичния поток и за частите, влизащи в сърикосновение с преработвания поток, изработени от или защитени с подходящи материали (например флуоровъглеродни полимери, полифенил сулфат, полиетерен сулфон и графит, импрегниран със смоли);
5. Системи за подготовка на захранването за производство на разтвор на уранов хлорид с висока чистота, представляващи разтваряне, изтегляне на разтворителя и/или оборудване за йонообмен за пречистване и електролитни елементи за редуциране на уран U+6 или U+4 до U+3;
6. Системи за окисляване на уран за окисляване на U+3 до U+4;
f. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:
1. Бързореактивни йонообменни смоли, ципести или порести едромрежести смоли, в които групите за активен химичен обмен са ограничени до покритие на повърхността на неактивната пореста носеща структура и други композитни структури във всякаква подходяща форма, включително частици или влакна с диаметър от 0,2 mm и по-малки, устойчиви на концентрирана солна киселина и проектирани да имат период на полуизвеждане при обмяната, по-малък от 10 секунди, и способни да функционират при температури в диапазона от 373°К (100°С) до 473°К (200°С);
2. Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър, по-голям от 1000 mm, изработени от или защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна киселина (например титанови или флуоровъглеродни пластмаси) и способни да функционират при температури в диапазона от 373°К (100°С) до 473°К (200°С) и налягания над 0,7 MPa;
3. Йонообменни оросителни системи (системи за химично или електрохимично окисляване или редукция) за възстановяване на веществата за химична редукция или окисляване, използвани в каскадното разположение при йонообменното обогатяване;
g. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на лазерно изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП/AVLIS), както следва:
1. Високомощни снопови или сканиращи електроннолъчеви пушки с подавана мощност над 2,5 kW/cm за използване в системи за изпаряване на уран;
2. Метални системи за съхранение на течен уран - разтопен уран или уранови сплави, състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и ръжда (например тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или техни смеси) и охлаждащо оборудване за тиглите;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2A225.
3. Колекторни системи за продукти и шлака, изработени от или облицовани с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари от метален или течен уран, като графит с итриево покритие или тантал;
4. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични или правоъгълни съдове) за поместване източника на парите на металния уран, електроннолъчевата пушка и колекторите за продукти и шлака;
5. "Лазери" или лазерни системи за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A005 И 6A205.
h. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на лазерно молекулярно изотопно отделяне (ЛМИ/MLIS) или химична реакция чрез селективно лазерно изотопно активиране (CRISLA), както следва:
1. Дюзи със свръхзвуково разширение за охлаждане на смеси на UF6 и газ-носител до 150°К (-123°С) или по-ниски и изработени от "материали, устойчиви на корозия от UF6";
2. Колектори за продуктите на урановия пентафлуорид (UF5) , състоящи се от филтър, колектори от ударен или циклонен тип или съчетания от тях и изработени от "материали, устойчиви на корозия с UF5/ UF6";
3. Компресори, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6" и въртящи уплътнения на валове за тях;
4. Оборудване за флуориране на UF5 (в твърдо състояние) до UF6 (в газообразно състояние);
5. Преработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (например азот или аргон), включително:
a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153°К (-120°С) или по-ниски;
b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153°К (-120°С) или по-ниски;
c. Охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури от 253°К (-20°С) или по-ниски;
6. "Лазери" или лазерни системи за отделянето на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A005 И 6A205.
I.
Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на плазмено отделяне, както следва:
1. Микровълнови източници на енергия и антени за генериране или ускоряване на йони с честота на изход, по-голяма от 30 GHz, и средна мощност на изход, по-голяма от 50 kW;
2. Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz и способни да преработват повече от 40 kW средна мощност;
3. Системи за генериране на уранова плазма;
4. Системи за обработка на течен метал за разтопен уран или уранови сплави, състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и корозия (например тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или техни смеси) и охлаждащо оборудване за тиглите;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2A225.
5. Колектори за продукти и шлака, изработени от или защитени с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари на уран, като графит с итриево покритие или тантал;
6. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични) за поместване на източника на урановата плазма, задвижващата радиочестотна намотка и колекторите на продукти и шлака, изработени от подходящ немагнитен материал (например неръждаема стомана);
j. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на електромагнитно отделяне, както следва:
1. Източници на йони, единични или множествени, състоящи се от източник на пара, йонизатор и лъчев ускорител, изработен от подходящи немагнитни материали (например графит, неръждаема стомана или мед) и способни да осигурят общ поток на йонното лъчение от 50 mA или по-голямо;
2. Йоноулавящи пластини за събиране на йонните потоци на обогатения или обеднения уран, състоящи се от два или повече прореза и джобове и изработени от подходящи немагнитни материали (например графит или неръждаема стомана);
3. Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от подходящи немагнитни материали (например неръждаема стомана) и разчетени да работят при налагяния от 0,1 Pa или по-ниски;
4. Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m;
5. Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони, които имат всички изброени по-долу характеристики:
a. Могат да работят в непрекъснат режим;
b. Осигуряват изходно напрежение от 20 000 V или по-високо;
c. Осигуряват изходен ток от 1 A или повече, и
d. Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01% за период от 8 часа;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A227.
6. Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток), които имат всички изброени по-долу характеристики:
a. Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или повече при напрежение от 100 V или повече, и
b. Регулиране на тока или напрежението, по-добро от 0,01 % за период от 8 часа;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A226.
0B002
Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и съставни части, както следва, за инсталациите за отделяне на изотопи, описани в 0B001, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6";
a. Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за въвеждане на UF6 в процеса на обогатяване;
b. Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване;
c. Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF6 в контейнери;
d. Пунктове за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане на UF6 в течна или твърда форма;
e. Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани за подаване на UF6 в газодифузионните, центрофугиращите или аеродинамичните каскади;
f. 1. Вакуумни събиратели или колектори, имащи капацитет на засмукване от 5 m3/min или
повече, или
2. Вакуумни помпи, специално конструирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6;
g. Масс-спектрометри/източници на йони за UF6, специално проектирани или подготвени за вземане в реално време на проби от изходния материал, продуктите или шлаката от газовите потоци на UF6 и имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Разделителна способност на уреда за маса повече от 320 amu;
2. Източниците на йони са изработени от или са облицовани с нихром или монел, или са покрити с никел;
3. Йонизиращи източници, бомбардиране с електрони, и
4. Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.
0B003
Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за тази цел, както следва:

history a. Системи за превръщане на концентрати на уранова руда в UO3;
b. Системи за превръщане на UO3 в UF6;
c. Системи за превръщане на UO3 в UO2;
d. Системи за превръщане на UO2 в UF4;
e. Системи за превръщане на UF4 в UF6;
f. Системи за превръщане на UF4 в метален уран;
g. Системи за превръщане на UF6 в UO2;
h. Системи за превръщане на UF6 в UF4;
I.
Системи за превръщане на UO2 в UCl4.
0B004
Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутериеви или тритиеви съединения и специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и съставни части за него, както следва:
a. Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както следва:
1. Инсталации за обмен вода - водороден сулфит;
2. Инсталации за обмен амоняк - водород;
b. Оборудване и части, както следва:
1. Кули за обмен на вода - водороден сулфит, произведени от висококачествена въглеродна стомана (например АДИМ/ASTM A516) с диаметри от 6 m до 9 m, способни да работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa, и с корозионен толеранс от 6 mm или повече;
2. Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор (например 0,2 MPa) за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който съдържа повече от 70 % H2S) с пропускателен капацитет, по-голям или равен на 56 m3/секунда при работа при налягания, по-големи или равни на засмукване от 1,8 MPa, с уплътнения, разчетени за работа при мокър H2S;
3. Кули за обмен амоняк - водород с височина, по-голяма или равна на 35 m, с диаметри от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания, по-големи от 15 MPa;
4. Вътрешни елементи на кули, включително едностепенни контрактори и степенни помпи, включително тези, които могат да се потапят, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк - водород;
5. Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи или равни на 3 MPa, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк - водород;
6. Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време на съотношението водород/деутерий, при което концентрациите на деутерий са равни или по-големи от 90 %;
7. Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в тежка вода, използвайки процеса на обмен амоняк - водород;
8. Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази цел, за обогатяване на тежка вода до концентрация на деутерий, годна за реактор.
0B005
Инсталации, специално проектирани за производство на горивни елементи за "ядрен реактор" и специално проектирано или подготвено оборудване за тях.
Бележка: Инсталацията за производство на горивни елементи за "ядрен реактор" включва оборудване, което:
a. Обикновено влиза в пряко съприкосновение със или пряко обработва или контролира производствения поток на ядрените материали;
b. Запечатва ядрените материали в рамките на бронята;
c. Проверява неприкосновеността на бронята или запечатването, или
d. Проверява окончателното обогатяване на запечатаното гориво.
0B006
Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за "ядрен реактор" и специално проектирано или подготвено оборудване или съставни части за тях.
Бележка: 0B006 включва:
a. Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за "ядрен реактор", включително оборудване или съставни части, които обикновено влизат в пряко съприкосновение със или пряко контролират отработеното гориво и основните потоци на преработка на ядрените материали и продуктите на ядреното делене;
b. Машини за трошене или раздробяване на горивни елементи, например оборудване с дистанционно управление за рязане, трошене, раздробяване или нацепване на отработени горивни елементи, възли или прътове на "ядрения реактор";
c. Разтворители, резервоари, недопускащи образуване на критична маса (например с малък диаметър, радиални или плочести резервоари), специално проектирани или подготвени за разтваряне на отработеното гориво за "ядрен реактор", които са устойчиви на горещи, силно разяждащи течности и които могат да се зареждат и поддържат дистанционно;
d. Екстрактор за разтворители с обратен ток и йонообменно преработващо оборудване, специално проектирано или подготвено за използване в инсталации за повторна преработка на отработен "природен уран", "обеднен уран" или "специални ядрени материали";
e. Съдове за съхранение или складиране, специално проектирани да не допускат образуване на критична маса и устойчиви на разяждащото въздействие на азотната киселина;
Бележка: Съдовете за съхранение или складиране могат да имат изброените по-долу характеристики:
1. Стени или вътрешни елементи с борен еквивалент (изчислено за всички съставни елементи, както са дефинирани в бележката към 0C004) поне два процента;
2. Максимален диаметър от 175 mm за цилиндричните съдове, или
3. Максимална широчина от 75 mm за панелни или радиални съдове.
f. Контролно-измервателна апаратура за контрол на процеси, специално проектирана или подготвена за използване в инсталации за повторна преработка на отработен "природен уран", "обеднен уран" или "специални ядрени материали".
0B007
Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:
a. Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид;
b. Системи за производство на метален плутоний.

history 0C
Материали
0C001
"Природен уран" или "обеднен уран" или торий във форма на метал, сплав, химично съединение или концентрат и всеки друг материал, съдържащ един или повече от един от горните.
Бележка: 0С001 не контролира следните:
a. Четири грама или по-малко "природен уран" или "обеднен уран", когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати;
b. "Обеднен уран", специално произведен за следните граждански неядрени приложения:
1. Екраниране;
2. Опаковка;
3. Баласт с маса не повече от 100 kg;
4. Противотежести с маса не повече от 100 kg;
c. Сплави, съдържащи по-малко от 5 % торий;
d. Керамични изделия, съдържащи торий, които са произведени за неядрена употреба.
0C002
"Специални делящи се (ядрени) материали"
Бележка: 0C002 не контролира четири "ефективни грама" или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи (датчици) на апарати.
0C003
Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и смеси и разтвори, съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на деутерий към водород надминава 1:5000.
0C004
Графит с качество за ядрен реактор, със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици "борен еквивалент" и с плътност, по-голяма от 1,5 g/cm3.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C107.
Бележка 1: 0C004 не контролира следните:
a. Изделия от графит с маса, по-малка от 1 kg, с изключение на тези, които са специално проектирани или подготвени за използване в ядрен реактор.
b. Графит на прах.
Бележка 2: В 0C004 "борен еквивалент" (BE) се дефинира като сумата на БЕz на примесите (с изключение на БЕвъглерод, тъй като въглеродът не се смята за примес), включително бор, където:
BEz (ppm) = CF х концентрацията на елемента Z в ppm;
където CF е факторът на превръщане = (?z x Ab) / (?b x Az)
и ?b и ?z са напречните сечения за захващането на топлинни неутрони (в барни) при срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z, а
Ab и Az са атомните маси на срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z.
0C005
Специално приготвени съединения или прахове за производство на газови дифузионни прегради, устойчиви на корозия от UF6 (например никел или сплав, съдържаща 60 тегловни процента или повече никел, алуминиев оксид и напълно флуорирани въглеводородни полимери), с висока степен на еднообразност на размера на частиците и с чистота от 99,9 тегловни процента или повече и среден размер на частицата от по-малко от 10 микрона, измерено по стандарт В 330 на Американското дружество по изпитване и материали (ASTM).

history 0D
Софтуер
0D001
"Софтуер", специално проектиран или модифициран за "разработване", "производство" или "употреба" на стоки, описани в настоящата категория.
0E
Технологии
0E001
"Технологии" в съответствие с бележката за ядрените технологии за "разработване", "производство" или "употреба" на стоките, описани в настоящата категория.

history КАТЕГОРИЯ 1
СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ

history 1A007
Оборудване и устройства, специално проектирани за иницииране по електрически път на заряди и устройства, съдържащи "енергетични материали", както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, 3A229 и 3A232.
a. Комплекти за задействане на експлозивни детонатори, проектирани да задействат група от управлявани детонатори, описани в 1A007.b.
b. Електродетонатори, както следва:
1. Иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/EB);
2. Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (ТЕС/EBW);
3. Ударник (жило);
4. Инициатори с експлозивно фолио (ЕИФ/ EFI);
Технически бележки:
1. Вместо детонатор понякога се използва думата инициатор (иницииращо устройство) или възпламенител.
2. За целта на 1A007.b всички детонатори, които представляват интерес, използват малък електрически проводник (свръзка, мостов реотан или фолио), който се изпарява взривно, когато през него преминава бърз силнотоков електрически импулс. При неударните видове взривният проводник започва химическа детонация в допиращо се до него бризантно (силноексплозивно) вещество, като PETN (ПЕТН) (пентаеритритолтетранитрат). При ударните детонатори взривното изпаряване на електрическия проводник задейства махало или ударник през празно пространство и попадането на ударника върху взривното вещество инициира химическата детонация. В някои конструкции ударникът се задвижва от магнитна сила. Терминът детонатор с експлозивно фолио може да се отнася както към иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/EB), така и към детонатор с ударник.
1B226
Електромагнитни изотопни сепаратори, проектирани за или снабдени с единични или множествени източници на йони, способни да осигурят общ ток в йонен сноп от 50 mA или по-голям.
Бележка: 1B226 включва сепаратори:
a. Способни да обогатяват устойчиви изотопи;
b. С източници и колектори на йони както в магнитното поле, така и тези конфигурации, в които те са външни за полето.
1B231
Устройства и инсталации за тритий и оборудване за тях, както следва:
a. Устройства и инсталации за производство, регенериране, извличане, концентрация или обработка на тритий;
b. Оборудване за устройства и инсталации за тритий, както следва:
1. Водородни или хелиеви охлаждащи агрегати, способни да охлаждат до температура 23 К (-250°С) или по-ниска, с мощност на топлообмена над 150 W;
2. Системи за съхранение или пречистване на водородни изотопи, използващи метални хидриди за съхранението или като среда за пречистването.
1B233
Устройства и инсталации за разделяне на литиеви изотопи и оборудване за тях, както следва:
a. Устройства и инсталации за отделяне на литиеви изотопи;
b. Оборудване за отделяне на литиеви изотопи, както следва:
1. Уплътнени колони за обмен течност - течност, специално проектирани за литиеви амалгами;
2. Помпи за живачни или литиеви амалгами;
3. Елементи за електролиза на литиеви амалгами;
4. Изпарители за концентрирани разтвори за литиев хидрооксид.

history 1C
Материали
Техническа бележка:
Метали и сплави:
Освен ако изрично не е използвано друго, думите "метали" и "сплави" в 1C001 до 1C012 обхващат суровите и полуобработените форми, както следва:
Груби форми:
Аноди, топки, слитъци (включително с нарези и заготовки за тел), блокови заготовки, блокове, сутунки, брикети, катоди, кристали, кубове, шисти, зърна, гранули, кокили, балванки, сачми, сплави на блокове, прахове, дробинки, плочи, ковашки заготовки, шуплести материали, пръти;
Полуобработени форми (независимо дали са с покритие, метализирани, пробити със свредел или щамповани):
a. Ковани или обработени материали, произведени чрез: валцоване, изтегляне, екструдиране, коване, ударно пресоване през дюза, пресоване, раздробяване, разпрашаване и смилане, т.е. винкели, П-образни профили, пръстени, дискове, прахове, ламели, фолио и листове, изковки, плочи, прахове, пресовани и щамповани изделия, ленти, халки, пръти (включително непокрити пръти за заваряване, пръти за тел и валцдрат), секции, форми, листове, ивици, тръбопроводи, тръби (включително кръгли, четириъгълни и издълбани), изтеглена или екструдирана тел;
b. Лети материали, произведени чрез отливане в пясъчни, щанцови, метални, гипсови или други видове калъпи, включително леене под високо налягане, в метални калъпи и калъпи, изработени чрез прахова металургия.
Обект на контрола са и неописани форми, за които се твърди, че са завършени продукти, но всъщност представляват сурови или полуобработени форми.
1C001
Материали, специално проектирани за използване като поглъщащи вещества за електромагнитни вълни или полимери, имащи вътрешна проводимост, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C101.
a. Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2 х 108 Hz, но по-ниски от 3 х 1012 Hz;
Бележка 1: 1C001.а не контролира:
a. Поглъщащи вещества тип нишки, изработени от естествени или изкуствени влакна с немагнитно покритие, осигуряващо поглъщане;
b. Поглъщащи вещества без магнитно разсейване и чиято повърхност на падане не е с равнинна форма, включително пирамиди, конуси, клинове и навити (спираловидни) повърхности;
c. Равнинни поглъщащи вещества, имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Изработени от които и да са от следните:
a. Материали от пенопласт (гъвкави или негъвкави) с въглероден пълнеж или органични материали, включително свързващи, осигуряващи повече от 5 % ехо в сравнение с метал при широчина на честотната лента, надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 450 К (177°С), или
b. Керамични материали, осигуряващи повече от 20 % ехо в сравнение с метал при ширина на честотния обхват, надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 800 К (527°С);
Техническа бележка:
Образецът за проверка на поглъщането при 1C001 а. Бележка 1. с. 1 трябва да бъде квадрат със страна най-малко 5 дължини на вълната на централната честота, разположени в края на полето на излъчващия елемент.
2. Якост на опън, по-малка от 7 х 106 N/m2, и
3. Съпротивление на натиск, по-малко от 14 х 106 N/m2;
d. Равнинни поглъщащи вещества, изработени от агломерирани ферити, имащи:
1. Специфично относително тегло над 4,4, и
2. Максимална експлоатационна температура от 548 К (275°С).
Бележка 2: Бележка 1 към 1C001.а не освобождава от контрол магнитните материали, използвани като добавки към бои и осигуряващи поглъщане.
b. Материали за поглъщане на честоти над 1,5 х 1014 Hz, но по-ниски от 3,7 х 1014 Hz, и непрозрачни за видимата светлина;
c. Вътрешнопроводими полимерни материали с "вътрешна електропроводимост" над 10 000 S/m (сименса на метър) или "листово (повърхностно) съпротивление", по-малко от 100 ома/квадрат, основани на някои от следните полимери:
1. Полианилин;
2. Полипирол;
3. Политиофен;
4. Полифенилен-винилен, или
5. Политиенилен-винилен.
Техническа бележка:
"Вътрешната електропроводимост" и "листовото (повърхностното) съпротивление" трябва да бъдат определени, използвайки стандарт D-257 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти.
1C012
Материали, както следва:
Техническа бележка:
Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници.
b. Предварително отделен (изолиран) нептуний-237 във всякаква форма.
Бележка: 1C012.b не контролира пратки със съдържание на нептуний-237 от 1 g или по-малко.
1C101
Материали и устройства, използвани за намаляване на видимост, като радарна отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени сигнали и акустични сигнали, различни от описаните в 1C001, използваеми при "ракети" и техните подсистеми или безпилотни летателни апарати, описани в 9А012.
Бележка 1: 1C101 включва:
a. Структурни материали и покрития, специално проектирани за намалена радарна отразяваща способност;
b. Покрития, включително бои, специално проектирани за намалена или специално зададена отразяваща или излъчвателна способност в микровълновата, инфрачервената или ултравиолетовата част на електромагнитния спектър.
Бележка 2: 1C101 не включва покрития, когато се използват специално за топлинно управление на спътници.
Техническа бележка:
В 1С101 "ракети" означава завършени ракетни системи и системи от безпилотни летателни средства с обхват над 300 km.
1C107
Графитни и керамични материали, както следва:
a. Повторно кристализирани дребнозърнести графити в насипно състояние с плътност от 1,72 g/cm3 или по-голяма, измерено при 288 К (15°С), с размер на частиците от 100 микрона или по-малко, използваеми при "ракетни" дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване, както следва:
1. Цилиндри с диаметър, равен или по-голям от 120 mm, и с дължина, равна или по-голяма от 50 mm.
2. Тръби с вътрешен диаметър, равен или по-голям от 65 mm, и с дебелина на стената, равна или по-голяма от 25 mm, и с дължина, равна или по-голяма от 50 mm.
3. Блокчета с размери, равни или по-големи от 120 mm x 120 mm x 50 mm.
ВАЖНО: Виж също 0C004.
b. Топлинно разложени или влакнести армирани (усилени) графити, използваеми за "ракетни" дюзи/сопла и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване при "ракети", космически ракети-носители, описани в 9A004, или ракети-сонди, описани в 9A104;
ВАЖНО: Виж също 0C004.
c. Керамични композитни материали (диелектрична константа, по-малка от 6 при честоти от 100 МHz до 10 000 GHz), използваеми за обвивки за "ракети", космически ракети-носители, описани в 9A004, или ракети-сонди, описани в 9A104;
d. Машинно обработваема армирана (усилена) неизпечена силициево-карбидна керамика, използваема за челните (носовите) части на "ракети", космически ракети-носители, описани в 9A004, или ракети-сонди, описани в 9A104;
е. Армирана (усилена) силициево-карбидна керамика, която се използва за челни (носови) части, летателни апарати за многократно използване и носови части на "направлявани ракети", космически ракети-носители, описани в 9А004, или ракети-сонди, описани в 9А104.
1C233
Литий, обогатен на литий-6 (6Li) до по-голямо от естественото му изотопно разпространение, и продукти или устройства, съдържащи обогатен литий, както следва: елементарен литий, сплави, съединения, смеси, съдържащи литий, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.
Бележка: 1C233 не контролира термолуминесцентните дозиметри.
Техническа бележка:
Естественото разпространение на изотопа литий-6 е около 6,5 процента в тегловно отношение (7,5 атомни процента).
1C235
Тритий, тритиеви съединения, смеси, съдържащи тритий, в които съотношението на тритиевите към водородните атоми надхвърля 1 на 1000, и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.
Бележка: 1C235 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1,48 х 103 GBq (40 Ci) тритий.
1C239
Бризантни взривни вещества, различни от описаните в Списъка на продуктите, свързани с отбраната, или вещества или смеси, съдържащи такива повече от 2 % в тегловно отношение, с кристална плътност, по-голяма от 1,8 g/cm3, и скорост на детонация над 8000 m/s.
1C350
Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични химически вещества, както следва, и "химически смеси", съдържащи един или повече от тях:
10. 3-хидрокси-1-метилпиперидин (3554-74-3);
14. Калиев флуорид (7789-23-3);
15. 2-хлороетанол (107-07-3);
16. Диметиламин (124-40-3);
20. Диметиламин хидрохлорид (506-59-2);
24. Флуороводород (7664-39-3);
25. Метил бензилат (76-89-1);
37. 3-хиноклидон (3731-38-2);
39. Пинаколон (75-97-8);
40. Калиев цианид (151-50-8);
41. Калиев бифлуорид (7789-29-9);
42. Амониев хидроген флуорид (1341-49-7);
43. Натриев флуорид (7681-49-4);
44. Натриев бифлуорид (1333-83-1);
45. Натриев цианид (143-33-9);
47. Фосфорен пентасулфид (1314-80-3);
48. Ди-изопропиламин (108-18-9);
49. Диетиламиноетанол (100-37-8);
50. Натриев сулфид (1313-82-2);
53. Триетаноламин хидрохлорид (637-39-8);
58. Триизопропил фосфит (116-17-6);
60. O,O-диетил фосфоротиоат (2465-65-8);
61. O,O-диетил фосфородитиоат (298-06-6);
62. Натриев хексафлуоросиликат (16893-85-9).
1C351
Човешки патогенни микроорганизми, зоонози и "токсини", както следва:
a. Вируси, независимо дали са естествени, активирани или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:
1. Andes virus - Андски вирус;
2. Chapare virus - вирус "Чапаре";
3. Chikungunya virus - вирус "Чикунгуня";
4. Choclo virus - вирус "Чокло";
5. Вирус на Конго - кримската хеморагична треска;
6. Dengue fever virus - вирус на треската "Денга";
7. Вирус "Добрава - Белград";
8. Вирус на източен конски енцефалит;
9. Ebola virus - вирус "Ебола"
10. Guanarito virus - вирус "Гуанарито";
11. Hantaan virus - вирус "Хантаан" ("Ханта" вирус);
12. Вирус "Hendra" (Equine morbillivirus);
13. Вирус на японския енцефалит;
14. Junin virus - вирус "Джунин";
15. Kyasanur Forest virus - вирус "Kyasanur Forest";
16. Laguna Negra virus - вирус "Laguna Negra";
17. Lassa fever virus - вирус на треска "Ласса";
18. Louping ill virus - вирус "Louping ill";
19. Lujo virus - вирус "Луйо";
20. Lymphocytic choriomeningitis virus - вирус на лимфоцитен хориоменингит;
21. Machupo virus - вирус "Мачупо";
22. Marburg virus - вирус "Марбург";
23. Вирус на маймунската шарка;
24. Енцефалитен вирус "Murray Valley";
25. Nipah virus - вирус "Nipah";
26. Вирус на омска хеморагична треска;
27. Вирус "Oropouche";
28. Вирус "Powassan";
29. Rift Valley fever virus - вирус на треската "Рифт Вали";
30. Вирус "Rocio";
31. Вирус "Sabia";
32. Вирус "Seoul";
33. Вирус "Sin nombre";
34. Енцефалитен вирус "St Louis";
35. Вирус на пренасяния от кърлежи енцефалит (руски пролетно-летен вирус на енцефалита);
36. Variola virus - вирус на вариолата;
37. Venezuelan equine encephalitis virus - вирус на венецуелския конски енцефалит;
38. Вирус на западния конски енцефалит;
39. Вирус на жълтата треска;
b. Рикетсии, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:
1. Coxiella burnetti;
2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);
3. Rickettsia prowasecki (Rickettsia prowazeckii);
4. Rickettsia rickettsii;
c. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:
1. Bacillus anthracis
2. Brucella abortus
3. Brucella melitensis
4. Brucella suis
5. Chlamidiya psittaci
6. Clostridium botulinum
7. Francisella tularensis
8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)
9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)
10. Salmonella typhi
11. Shigella dysenteriae
12. Vibrio cholerae
13. Yersinia pestis
14. Типове, произвеждащи епсилон токсин на Clostridium perfringens;
15. Ентерохеморагичен Escherichia coli, щам 0157 и други щамове, произвеждащи веротоксин;
d. "Токсини" и "субединици на токсините", както следва:
1. Botulinum toxins - Ботулинови токсини;
2. Clostridium perfringens toxins - Токсини на Clostridium perfringens;
3. Conotoxin - Конотоксин;
4. Ricin - Рицин;
5. Saxitoxin - Сакситоксин;
6. Shiga toxin - Шига токсин;
7. Staphylococcus aureus toxins - Токсини на Staphylococcus aureus;
8. Tetrodotoxin - Тетродотоксин;
9. Verotoxin - Веротоксин и рибозомни дезактивиращи протеини от типа "Шига";
10. Microcystin (Cyanginosin - Микроцистин (Cyanginosin);
11. Aflatoxins - Афлатоксини;
12. Abrin - Абрин;
13. Cholera toxin - Холерен токсин;
14. Diacetoxyscirpenol toxin - Токсин на diacetoxyscirpenol;
15. T-2 toxin - Т-2 токсин;
16. HT-2 toxin - НТ-2 токсин;
17. Modeccin - Модексин;
18. Volkensin - Волкенсин;
19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin).
Бележка: 1C351.d.1 не контролира ботулиновите токсини или конотоксини във форма на продукт, който отговаря на всички изброени по-долу критерии:
1. Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане при хора при лечение на клинични състояния;
2. Опаковани са предварително за разпространение като медицински препарати;
3. Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като медицински препарати.
Бележка: 1C351 не контролира "ваксини" или "имунотоксини".
e. Гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:
1. Coccidioides immitis
2. Coccidioides posadasii.
1C352
Животински патогенни микроорганизми, както следва:
a. Вируси, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:
1. African swine fever virus - Вирус на африканска треска по свинете;
2. Avian influenza virus - Вируси на грипа Авиан, които са:
a. Неохарактеризирани, или
b. Дефинирани в Приложение № 1 (2) от Директива на Съвета на Европейския съюз 2005/94/EC (публ. в Официалния вестник на Европейския съюз, бр. 10 от 14.01.2006 г.), като имащи висока патогенност, както следва:
1. Вируси тип А със ИВИП/IVPI (интравенозен индекс на патогенност) в пилета на 6-седмична възраст, по-голям от 1,2, или
2. Подтипове Н5 или Н7 от вирусите тип А, при които установяването на нуклеотидната последователност е показало множествени основни аминокиселини на мястото на разпукване на хемаглутинина;
3. Bluetongue virus - Вируси на "син език";
4. Foot-and-mouth disease virus - Вируси на шапа;
5. Goat pox virus - Вируси на шарка по козите;
6. Porcine herpes virus (Aujeszky,s disease) - Вируси на херпес по свинете (болест на Ауджески);
7. Swine fever virus (Hog cholera virus) - Вируси на треска по свинете (Вируси на холера по свинете);
8. Lyssa virus - Вируси Лиса;
9. Newcastle disease virus - Вируси на Нюкясълската болест;
10. Peste des petits ruminants virus - Вируси на чумата по дребните преживни животни;
11. Porcine enterovirus type 9 (swine vesicular disease virus) - Свински ентеровирус тип 9 (вирус на мехурчестата (везикуларна) болест по свинете);
12. Rinderpest virus - Вируси на чумата по рогатия добитък;
13. Sheep pox virus - Вируси на треска по овцете;
14. Teschen disease virus - Вируси на Тешенската болест;
15. Vesicular stomatitis virus - Вируси на стоматит по мехура;
16. Lumpy skin disease virus;
17. African horse sickness virus;
b. Микоплазми, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като нарочно посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:
1. Mycoplasma mycoides, подвид mycoides SC (малка колония);
2. Mycoplasma capricolum, подвид capripneumoniae.
Бележка: 1C352 не контролира "ваксини".
1C353
Генетични елементи и генетично модифицирани организми, както следва:
a. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, свързани с патогенността на организмите, описани в 1C351.а до с, 1C351.е или 1C352 или 1C354;
b. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, кодиращи който и да е от "токсините", определени в 1C351.d, или за техни "субединици на токсини".
Техническа бележка:
1. Генетичните елементи включват, inter alia, хромозоми, геноми, плазмиди, транспосони и носители на инфекция, независимо дали са генетично модифицирани, или не.
2. Нуклеинови киселинни поредици, свързани с патогенността на които и да е от микроорганизмите, описани в 1C351.a до c, 1C351.е или 1C354, означава всяка една последователност, специфична за съответните описани микроорганизми, която:
а. Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или транслационни продукти представлява значителна опасност за хората, животните или народното здраве, или
b. Известно е, че подсилва способността на даден микроорганизъм или на каквито и да са други организми, в които той може да бъде вмъкнат или другояче интегриран, да причинява сериозна вреда на хора, животни или здравето на растения.
Бележка: 1
1C353 не се отнася за последователности от нуклеинови киселини, свързани с патогенността на enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин, различни от други, кодиращи за веротоксин или за негови субединици.
1С354

history Растителни патогенни микроорганизми, както следва:
a. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Xanthomonas albilineans;
2. Xanthomonas campestris pV.
citri, включително щамове, известни като Xanthomonas campestris pV.
citri типове A, B, C, D, E или класифицирани по друг начин като Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pV.
aurantifolia или Xanthomonas campestris pV.
citrumelo;
3. Xanthomonas oryzae pV.
Oryzae (Pseudomonas campestris pV.
Oryzae);
4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum);
5. Ralstonia solanacearum Races 2 и 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 и 3 или Burkholderia solanacearum Races 2 и 3);
b. Гъбички, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
3. Microcuclus ulei (syn. Dothidella ulei);
4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp. tritici);
5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);
6. Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae);
c. Вируси, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Potato Andean latent tymovirus;
2. Potato spindle tuber viroid.

history 1D103
"Софтуер", специално проектиран за анализ на намаляващи наблюдаеми величини, като радарна отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени излъчвания и акустични сигнали.

history 1E001
"Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "разработка" и "производство" на оборудване или материали, описани в 1C012.b.
1E002.f
"Технологии" за ремонт на "композитни" конструкции, ламинати или материали.
Бележка: 1E002.f не контролира "технологии" за ремонт на конструкции за "граждански летателни апарати", използващи въглеродни "влакна или нишковидни материали" и епоксидни смоли, описани в наръчниците на производителите на летателните апарати.
1E101
"Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "използване" на стоките, описани в 1C101 или 1D103.
1E102
"Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "разработка" на "софтуер", описани в 1D103.
1E201
"Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "използване" на стоките, описани в 1C239.

history КАТЕГОРИЯ 2
ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ

history 2A225
Тигли, изработени от материали, устойчиви на течни актинидни метали, както следва:
a. Тигли, имащи и двете характеристики:
1. Вместимост между 150 cm3 и 8000 cm3, и
2. Изработени от или покрити с някой от изброените материали с чистота над 98 % и повече в тегловно отношение:
a. Калциев флуорид (CaF2);
b. Калциев цирконат (метацирконат) (CaZrO3);
c. Цериев сулфид (Ce2S3);
d. Eрбиев оксид (диербиев триоксид) (Er2O3);
e. Хафниев оксид (хафниев оксид) (HfO2);
f. Магнезиев оксид (MgO);
g. Нитридна ниобиево-титанова-волфрамова сплав (около 50 % Nb, 30 % Ti, 20 %W);
h. Итриев оксид (диитриев триоксид) (Y2O3); или
I.
Циркониев оксид (циркониев диоксид) (ZrO2);
b. Тигли, имащи и двете посочени характеристики:
1. Вместимост между 50 cm3 и 2000 cm3, и
2. Изработени от или покрити с тантал с чистота 99,9 % или повече в тегловно отношение;
c. Тигли, имащи всички посочени характеристики:
1. Вместимост между 50 cm3 и 2000 cm3;
2. Изработени от или покрити с тантал с чистота 99,9 % или повече в тегловно отношение, и
3. Покрити с танталов карбид, нитрид, борид или каквато и да е комбинация от тях.

history КАТЕГОРИЯ 3
ЕЛЕКТРОНИКА

history 3A226
Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от описаните в 0B001.j.6, имащи и двете изброени по-долу характеристики:
a. Способни непрекъснато да произвеждат в течение на период от време 8 h напрежение 100 V или повече с изходен ток 500 А или повече, и
b. Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от време 8h.
3A227
Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от описаните в 0B001.j.5, имащи и двете изброени по-долу характеристики:
a. Способни непрекъснато да произвеждат за период от време 8 h напрежение 20 kV или повече при отдаден ток от 1 A или повече, и
b. Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от време 8h.
3A228
Превключващи устройства, както следва:
a. Студени катодни тръби, независимо дали са запълнени с газ, действащи подобно на искров отвод, имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Съдържащи три или повече електрода;
2. Пиково напрежение на анода 2,5 kV или повече;
3. Пиков ток на анода 100 А или повече, и
4. Време на забавяне при анода 10 µs или по-малко.
Бележка: 3A228 включва газови криптонови лампи и вакуумни спритронни лампи.
b. Задействани искроотводи, имащи и двете изброени характеристики:
1. Време на забавяне на анода 15 µs или по-малко, и
2. Пикова сила на тока от 500 А или повече.
3A229
Силнотокови импулсни генератори, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
ВАЖНО: Виж 1A007.a за комплекти за задействане на експлозивни детонатори.
a. Не се използва;
b. Модулни електрически импулсни генератори (пулсатори), имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Проектирани за преносима и мобилна употреба или за употреба в особено тежки условия;
2. Поставени в защитени от прах корпуси;
3. Способни да отдадат енергията си за по-малко от 15 µs;
4. Имат отдаден ток, по-голям от 100 А;
5. Имат "време на нарастване", по-малко от 10 µs при товари, по-малки от 40 ohms;
6. Никое от измеренията им не е по-голямо от 254 mm;
7. Тегло, по-малко от 25 kg, и
8. Предвидени за употреба в разширен температурен обхват от 223 К (-50°С) до 373 К (100°С) или са определени като подходящи за космически приложения.
Бележка: 3A229.b включва възбудители на ксенонови импулсни лампи.
Техническа бележка:
В 3A229.b.5 "Времето на нарастване" се дефинира като интервал от време между 10 % и 90 % от амплитудата на тока върху активен резистивен товар.
3A231
Неутронни генераторни системи, включително тръби, имащи и двете изброени по-долу характеристики:
a. Проектирани за работа без система за външен вакуум, и
b. Използващи електростатично ускорение за индуциране на тритий-деутерийна ядрена реакция.
3A232
Многоточкови системи за иницииране, различни от описаните в 1A007, както следва:
ВАЖНО: Виж 1A007.b за детонатори.
a. Не се използва;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
b. Групи, които използват единични или множествени детонатори, проектирани да инициират почти едновременно експлозия върху повърхност, по-голяма от 5000 mm2, след единично сигнално възпламеняване и времетраене на иницииращия импулс, по-малко от 2,5 µs.
Бележка: 3A232 не контролира детонатори, използващи само първични експлозиви, като оловен азид.

history 3E201
"Технологии" съгласно Общата бележа по технологиите за "използване" на оборудването, описано в 3A229 и 3А232.

history КАТЕГОРИЯ 5
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ"

history 5A002.a.2
Оборудване, проектирано или модифицирано за изпълнение на криптоаналитични функции;

history 5D002.c.1
Само "Софтуер", имащ характеристиките или изпълняващ, или симулиращ функциите на оборудването, описано в 5A002.a.2.

history 5E002
Само "Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "разработване", "производство" или "използване" на оборудването или "софтуера", описани в 5А002.а.2 или 5D002.c.1.

history КАТЕГОРИЯ 6
ДАТЧИЦИ (СЕНЗОРИ) И ЛАЗЕРИ

history
Системи, оборудване и компоненти
6A001
Акустични системи, ограничени до следните:
b. Системи за откриване или определяне местонахождението на обекти, имащи поне една от изброените по-долу характеристики:
1. Честота на излъчване под 5 kHz;
6. Издържат на налягане при нормална работа на дълбочини, по-големи от 1000 m; оборудвани с преобразуватели, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Динамична компенсация на наляганията, или
b. Преобразуващият елемент, който съдържа, е различен от оловен цирконат-титанат.
2. Пасивни (приемащи, независимо дали при нормално приложение са свързани към отделно активно оборудване) системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както следва:
a. Хидрофони, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
Бележка: Доколко подлежат на контрол хидрофоните, специално проектирани за друго оборудване, се определя от това, доколко другото оборудване подлежи на контрол.
2. Съдържащи непрекъснато действащи гъвкави сензори или модули от дискретни сензорни елементи, при които или диаметърът, или дължината са по-малки от 20 mm и с раздалечаване между елементите, по-малко от 20 mm;
3. Имащи някои от следните чувствителни елементи:
a. Оптични влакна;
b. Пиезоелектрични полимерни слоеве, различни от поливинилиденфлуорид (PVDF) и неговите кополимери {P(VDF-TrFE) и P(VDF-TFE)}, или
c. Гъвкави пиезоелектрични композитни материали;
6. Проектирани за работа на дълбочини, по-големи от 1000 m;
Технически бележки:
1. Сензорните елементи с "пиезоелектричен полимерен филм" се състоят от поляризиран полимерен слой, който е изтеглен над и прикрепен към поддържаща рамка или ролка (дорник).
2. Сензорните елементи с "гъвкав пиезоелектричен композит" се състоят от пиезоелектрични керамични частици или влакна, обединени с електричеки изолираща, акустично пропускаща гума, полимер или епоксидна съставка, където съставката е неразделна част от сензорните елементи.
3. "Чувствителността на хидрофона" се определя като 20 пъти логаритъма при основа 10 на съотношението на rms изходно напрежение към 1 V rms база, когато хидрофонният сензор без предусилвател се поставя на плоско акустично вълново поле с rms налягане от 1µРа. Например хидрофон от -160 dB (база за сравнение 1V на µРа) би дал изходно напрежение от 10-8 V в такова поле, докато такъв с чувствителност от -180 dB би дал изходно напрежение само от 10-9 V.
Следователно -160 dB е по-добро от -180 dB.
b. Буксируеми (теглени) групи от хидрофони, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
1. Разстояние в групата хидрофони, по-малко от 12,5 m, или "позволяващи да бъдат модифицирани" в хидрофонна група с разстояние, по-малко от 12,5 m;
2. Проектирани или "позволяващи да бъдат модифицирани" за работа на дълбочини повече от 35 m;
Техническа бележка:
В 6A001.а.2.b. 1 и 2 "позволяващи да бъдат модифицирани" означава да имат предвидени възможности, позволяващи промяна в окабеляването или връзките, така че да се промени раздалечеността в групата хидрофони или ограниченията за работната дълбочина. Тези предвидени възможности са: резервни кабели с 10 % повече от количеството кабели, блокове за закрепване на раздалечеността на групата хидрофони или вътрешни устройства за ограничаване на дълбочината, които могат да се нагаждат или които контролират повече от една група хидрофони;
3. Сензори за насочване, описани в 6A001.a.2.d;
4. Надлъжно укрепени защитни ръкави за антенни решетки;
5. Сглобена антенна решетка с диаметър, по-малък от 40 mm; или
6. Не се използва;
7. Характеристиките на подводните микрофони, описани в 6A001.а.2.а;
c. Оборудване за обработване (на данни), специално проектирано за използване в реално време с буксируеми групи от хидрофони, имащи "възможност за програмиране, достъпнo за потребителя" и времева или честотна област на обработка и корелация, включително спектрален анализ, цифрово филтриране или генериране на лъчи с използване на бързи преобразувания на Фурие или други процеси на преобразуване;
d. Сензори за навигация, имащи всички изброени характеристики:
1. Точност, по-добра от ± 0,5°; и
2. Проектирани за работа на дълбочини над 35 m или разполагащи с настройващо се или сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да се позволи работа на дълбочини над 35 m;
e. Кабелни дънни или брегови системи, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Включващи хидрофони, описани в 6A001.а.2.а, или
2. Включващи модули за мултиплексирани сигнали на групи хидрофони, имащи всички изброени характеристики:
a. Проектирани за работа на дълбочини повече от 35 m или разполагащи с настройващо се или сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да се позволи работа на дълбочини над 35 m, и
b. Възможност да бъдат оперативно взаимносвързани с буксируеми (теглени) групи от хидрофони.
f. Обработващо оборудване, специално проектирано за използване в реално време с кабелни системи за морското дъно или заливи, имащи "възможност за програмиране, достъпна за потребителя" и времева или честотна област на обработка и корелация, включително спектрален анализ, цифрово пресяване или генериране на лъчи с използване на Бързо преобразуване на Фурие или други процеси на преобразуване.
6A005
"Лазери", различни от описаните в 0B001.g.5 или 0B001.h.6, компоненти и оптично оборудване, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A205.
Бележка 1: Импулсните "лазери" включват тези, които работят в режим на непрекъснато излъчване (НИ/CW), при които импулсите се наслагват един върху дру г.
Бележка 2: Ексимерни, полупроводникови, химически "лазери", "лазери" с CO, CO2 и с неодимово стъкло са само описаните в 6A005.d.
Бележка 3: 6A005 включва влакнести "лазери".
Бележка 4: Доколко подлежат на контрол "лазерите", включващи преобразуване на честотата (т.е. промяна на дължината на вълната) по начин, различен от един "лазер" да нагнетява друг "лазер", се определя от параметрите на контрол както за мощността на изходния "лазер", така и за оптичната мощност с преобразувана честота.
Бележка 5: 6A005 не контролира "лазери", както следва:
a. Рубинни с енергия на изхода под 20 J;
b. Азот;
c. Криптонни.
Техническа бележка:
В 6А005 "ефективност при източника" (Wall-plug efficiency) се определя като съотношението на изходната мощност на "лазера" (или "средна изходна мощност") към общата електрическа мощност на входа, необходима за задействането на "лазера", включително източника на захранване/средата и топлинната среда/топлообменника.
a. Не-"регулиращи се" "лазери" с непрекъсната вълна (НВ/CW), имащи някоя от следните характеристики:
1. Дължина на вълната на изхода, по-малка от 150 nm, и средна мощност на изхода над 1 W;
2. Дължина на вълната на изхода от 150 nm или повече, но не по-голяма от 520 nm, с изходна мощност над 30 W;
Бележка: 6A005.a.2 не контролира аргонни "лазери" с изходна мощност, равна на или по-малка от 50 W.
3. Дължина на вълната на изход над 520 nm, но не по-голяма от 540 nm, и имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 150 W;
4. Дължина на вълната на изхода от 540 nm, но не по-голяма от 800 nm, и изходна мощност над 30 W;
5. Дължина на вълната на изход над 800 nm, но не по-голяма от 975 nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 80 W;
6. Дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1150 nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. "Ефективност при източника" (wall-plug efficiency) над 12 % и изходна мощност над 100 W; или
2. Изходна мощност над 150 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. "Ефективност при източника" (wall-plug efficiency) над 18 % и изходна мощност над 500 W; или
2. Изходна мощност над 2 kW;
Бележка: 6.A005.a.6.b не контролира промишлени "лазери" в многомодов напречен режим с изходна енергия над 2 kW, но по-малка от 6 kW, с обща маса над 1200 kg. За целите на настоящата бележка обща маса включва всички компоненти, необходими за задействането на "лазера", напр. "лазер", източник на захранване, топлообменник, но изключва външни оптични системи за създаване на среда и/или предаване на лъча.
7. Дължина на вълната на изход над 1150 nm, но не по-голяма от 1555 nm, и имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 80 W; или
8. Дължина на вълната на изхода, по-малка от 1555 nm, и средна мощност на изхода над 1 W;
b. Не-"регулиращи се" "импулсни лазери", имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. С дължина на вълната под 150 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и "върхова мощност" над 1 W; или
b. "Изходна мощност" над 1 W;
2. Дължина на вълната от 150 nm или по-голяма, но не по-голяма от 520 nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и "върхова мощност" над 30 W; или
b. "Средна изходна мощност" над 30 W;
: 6 005. .6.Бележка: 6А005.а.6.b не контролира аргонни "лазери" със "средна изходна мощност", равна на или по-малка от 50 W.
3. Дължина на вълната на изход над 520 nm, но не по-голяма от 540 nm, и имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и "върхова мощност" над 50 W; или
2. "Средна изходна мощност" над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и "върхова мощност" над 150 W; или
2. "Средна изходна мощност" над 150 W;
4. Дължина на вълната на изход над 540 nm, но не по-голяма от 800 nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и "върхова мощност" над 30 W; или
b. "Средна изходна мощност" над 30 W;
5. Дължина на вълната на изход над 800 nm, но не по-голяма от 975 nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. "Времетраене на импулса" под 1 s и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 0,5 J на импулс и "върхова мощност" над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със "средна изходна мощност" над 20 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със "средна изходна мощност" над 50 W; или
b. "Времетраене на импулса" над 1 s и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 2 J на импулс и "върхова мощност" над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със "средна изходна мощност" над 50 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със "средна изходна мощност" над 80 W;
6. Дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1150 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. "Времетраене на импулса", по-малко от 1 s, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Изходна "върхова мощност" над 5 GW на импулс;
2. "Средна изходна мощност" над 10 W; или
3. Енергия на изход над 0,1 J на импулс;
b. "Времетраене на импулса", равно на 1 ns или по-голямо, но не по-голямо от 1 s, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. "Върхова мощност" над 100 MW;
b. "Средна изходна мощност" над 20 W, ограничена по проект до максимална честота на повторение на импулса, по-малка от или равна на 1 kHz;
c. "Ефективност при източника" (wall-plug efficiency) над 12 % и "средна изходна мощност" над 100 W и способни да работят при честота на повторение на импулса, по-голяма от 1 kHz;
d. "Средна изходна мощност" над 150 W и способни да работят при честота на повторение на импулса, по-голяма от 1 kHz; или
e. Енергия на изход над 2 J на импулс; или
2. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. "Върхова мощност" над 400 MW;
b. "Ефективност при източника" (wall-plug efficiency) над 18 % и "средна изходна мощност" над 500 W;
c. "Средна изходна мощност" над 2 kW; или
d. Енергия на изход над 4 J на импулс; или
c. "Времетраене на импулса" над 1 s и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. "Върхова мощност" над 500 kW;
b. "Ефективност при източника" (wall-plug efficiency) над 12 % и "средна изходна мощност" над 100 W; или
c. "Средна изходна мощност" над 150 W; или
2. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. "Върхова мощност" над 1 MW;
b. "Ефективност при източника" (wall-plug efficiency) над 18 % и "средна изходна мощност" над 500 W; или
c. "Средна изходна мощност" над 2 kW;
7. Дължина на вълната на изход над 1150 nm, но не по-голяма от 1555 nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики.
a. "Времетраене на импулса" под 1 s и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 0,5 J на импулс и "върхова мощност" над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със "средна изходна мощност" над 20 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със "средна изходна мощност" над 50 W; или
b."Времетраене на импулса" над 1 s и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 2 J на импулс и "върхова мощност" над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със "средна изходна мощност" над 50 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със "средна изходна мощност" над 80 W; или
8. Изходна дължина на вълната над 1555 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 100 mJ на импулс и "върхова мощност" над 1 W; или
b. "Средна изходна мощност" над 1 W;
c. "Регулиращи се лазери", с която и да е от изброените по-долу характеристики:
Бележка: 6А005.с включва титан-сапфирени (Ti:Al2O3), тулий-итрий-алуминиевогранатни (Tm:YAG), тулий-итрий-скандий-галий-гранатни (Tm: YSGG), александритни (Cr: BeAl2O4), "лазери" с цветен център, багрилни "лазери" и течни "лазери".
1. С дължина на вълната под 600 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и "върхова мощност" над 1 W; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 1 W;
2. Изходна дължина на вълната от 600 nm и повече, но не повече от 1400 nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 1 J на импулс и "върхова мощност" над 20 W; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 20 W; или
3.Изходна дължина на вълната над 1400 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и "върхова мощност" над 1 W; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 1 W;
d. Други "лазери", които не са посочени в 6A005.a, 6A005.b или 6A005.c, както следва:
1.Полупроводникови "лазери", както следва:
Бележка 1: 6А005.d.1 вкючва полупроводникови "лазери" с изходящи оптически свръзки (напр. гъвкави проводници от оптични влакна).
Бележка 2: Доколко подлежат на контрол полупроводниковите "лазери", специално проектирани за друго оборудване, се определя от това, доколко подлежи на контрол другото оборудване.
a. Отделни полупроводникови "лазери" с едномодов напречен режим, с която и да е от следните характеристики:
1. Дължина на вълната, равна на или по-малка от 1510 nm, със средна или CW/НВ мощност на изхода над 1,5 W; или
2. Дължина на вълната, по-голяма от 1510 nm, и средна или НИ/CW мощност на изход над 500 mW.
b.Индивидуални полупроводникови "лазери" с многомодов напречен режим, с която и да е от изброените характеристики:
1. Дължина на вълната, по-малка от 1400 nm, и средна или CW/НВ мощност на изход над 10 W;
2. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1400 nm и по-малка от 1900 nm, и средна или CW/НВ мощност на изход над 2,5 W; или
3. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1900 nm, със средна или CW/НВ мощност на изхода над 1 W;
c. Индивидуални полупроводникови лазерни решетки с която и да е от изброените характеристики:
1. Дължина на вълната, равна на или по-малка от 1400 nm, със средна или CW/НВ мощност на изхода над 80 W;
2. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1400 nm и по-малка от 1900 nm, и средна или CW/НВ мощност на изход над 25 W; или
3. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1900 nm, със средна или CW/НВ мощност на изхода над 10 W;
d. Множество подредени полупроводникови "лазери", съдържащо поне една решетка, посочена в 6A005.d.1.c;
Технически бележки:
1. Полупроводниковите "лазери" обикновено се наричат лазерни диоди.
2. Една "решетка" съдържа голям брой полупроводникови лазерни излъчватели, произведени в самостоятелен чип, когато центровете на емитираните лъчи лежат на паралелни прави.
3. Една "групирана решетка" е произведена чрез групиране или друг метод на монтиране на решетки, при което центровете на емитираните лъчи лежат на паралелни прави.
2. "Лазери" с въглероден оксид (СО), имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 2 J на импулс и "върхова мощност" над 5 kW; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 5 kW;
3. "Лазери" с въглероден диоксид (CO2), имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. НИ мощност на изход над 15 kW;
b. Импулс на изход с "времетраене на импулса" над 10 s и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. "Средна изходна мощност" над 10 kW; или
2. "Върхова мощност" над 100 kW; или
c. Импулс на изход с "времетраене на импулса", по-малко или равно на 10 s, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Импулсна енергия над 5 J на импулс; или
2. "Средна изходна мощност" над 2,5 kW;
4. Ексимерни "лазери", имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Изходна дължина на вълната не по-голяма от 150 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 50 mJ на импулс; или
2. "Средна изходна мощност" над 1 W;
b. Дължина на вълната на изход над 150 nm, но не по-голяма от 190 nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс; или
2. "Средна изходна мощност" над 120 W;
c. Дължина на вълната на изход над 190 nm, но не по-голяма от 360 nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 10 J на импулс; или
2. "Средна изходна мощност" над 500 W; или
d. Изходна дължина на вълната над 360 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс; или
2. "Средна изходна мощност" над 30 W;
Важно: За ексимерни "лазери", специално проектирани за литографско оборудване, вж. 3B001.
5. "Химически лазери", както следва:
a. Хидроген-флуоридни (HF) "лазери";
b. Деутериево-флуоридни (DF) "лазери";
c. "Трансферни лазери", както следва:
1. "Лазери" с йоден оксид (O2-I);
2. "Лазери" с деутериев флуорид-въглероден диоксид (DF-CO2);
6. "Единични импулсни" "лазери" с неодимово стъкло, имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. "Времетраене на импулса" не по-голямо от 1 s и изходна енергия над 50 J на импулс; или
b. "Времетраене на импулса", по-голямо от 1 s, и изходна енергия над 100 J на импулс;
Бележка: "Единични импулсни" "лазери" се отнася до "лазери", които генерират единичен изходен импулс или при които интервалът между импулсите е над една минута.
e. Компоненти, както следва:
1. Огледала, охлаждани или чрез "активно охлаждане", или посредством охладителни тръби;
Техническа бележка:
"Активно охлаждане" е метод на охлаждане за оптични компоненти, който използва течащи течности под повърхността (номинално на по-малко от 1 mm под оптичната повърхност) на оптичната съставна част, за отнемане на топлина от оптиката.
2. Оптични огледала или предавателни или частично предавателни оптични или електрооптични компоненти, специално проектирани за използване с контролирани "лазери";
f. Оптично оборудване, както следва:
Важно: За оптични елементи с обща апертура, способни да работят с приложения за "свръхмощни лазери" ("СМЛ"), вж. списъка на продуктите, свързани с отбраната.
1. Измервателно оборудване с динамично чело на вълната (фаза), способно да изобразява поне 50 позиции върху челото на снопа вълни, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Честота на кадрите, равна на или по-голяма от 100 Hz, и фазово разграничение от поне 5 % от дължината на вълната на снопа; или
b. Честота на кадрите, равна на или по-голяма от 1000 Hz, и фазово разграничение от поне 20 % от дължината на вълната на снопа;
2. Лазерно диагностично оборудване, способно да измерва ъглови отклонения при насочването на лъча на системата "СМЛ", равна на или по-малка от 10 rad;
3. Оптично оборудване и компоненти, специално проектирани за система "СМЛ" с фазова подредба за съчетаване на кохерентни потоци с точност от /10 при проектната дължина на вълната или 0,1 m, което от двете се окаже по-малко;
4. Проекционни телескопи, специално проектирани за използване със системи "СМЛ".
6A203
Фотокамери и компоненти, както следва:
a. Механични фотокамери с въртящи огледала, както следва, и специално проектирани компоненти за тях:
1. Кадриращи фотокамери със скорости на записване, по-големи от 225 000 кадъра в секунда;
2. Скоростни фотокамери със скорости на записване, по-големи от 0,5 mm на микросекунда;
Бележка: В 6A203.а компонентите за такива фотокамери включват техните синхронизиращи електронни възли и роторни монтажни възли, състоящи се от турбини, огледала и лагери.
6A205
"Лазери", лазерни усилватели и осцилатори, различни от описаните в 0B001.g.5, 0B001.h.6 и 6A005, както следва:
ВАЖНО: За лазери с пари на мед виж 6A005.b.
a. Аргонови йонни "лазери", имащи и двете изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 400 nm и 515 nm, и
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 40 W;
b. Регулиращи се импулсни еднорежимни матрични лазерни осцилатори, имащи всички изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 1 W;
3. Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns;
c. Регулиращи се импулсни матрични лазерни усилватели и осцилатори, имащи всички изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 30 W;
3. Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns;
Бележка: 6A205.с не контролира еднорежимните осцилатори.
d. Импулсни "лазери" с въглероден двуоксид, имащи всички изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 9000 nm и 11 000 nm;
2. Честота на повторение, по-голяма от 250 kHz;
3. Средна мощност на изход, по-голяма от 500 W, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 200 ns;
e. Параводородни фазорегулатори на Раман, проектирани за работа при дължина на вълната на изход от 16 микрона и честота на повторение, по-голяма от 250 kHz;
f. "Лазери" с добавка на неодим (различни от стъклените) с дължина на вълната на изход над 1000 nm, но не повече от 1100 nm, имащи едната от следните характеристики:
1. Импулсно възбудими лазери с Q прекъсвачи с времетраене на импулса, равно на или по-голямо от 1 ns, и имащи едната от изброените по-долу характеристики:
a. С едномодов напречен режим на отдадената енергия със средна изходна енергия, по-голяма от 40 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със средна мощност над 50 W; или
2. Включващи удвояване на честота, за да се получи дължина на вълната на изход между 500 и 550 nm и средна изходна мощност над 40 W.
6A225
Скоростни интерферометри за измерване на скорости над 1 km/s през времеви интервали, по-малки от 10 микросекунди.
Бележка: 6A225 включва скоростни интерферометри, като например СИСВО (Скоростни интерферометърни системи за всякакъв отражател) и ДЛИ/DLIs (доплерови лазерни интерферометри).
6A226
Датчици за налягане, както следва:
a. Манганови датчици за налягания над 10 GPa;
b. Кварцови преобразуватели за налягане над 10 GPa.

history 6B008
Импулсни радарни измервателни системи с напречно сечение, имащи ширини на импулса при излъчване 100 ns, или по-малко и специално проектирани съставни части за тях.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6B108.
6B108
Системи, различни от описаните в 6B008, специално проектирани за измерване чрез радарно напречно сечение, годни за използване при "ракети" и подсистеми за тях.
Техническа бележка:
В 6В108 "ракета" означава пълни ракетни системи и пълни системи от пилотирани и безпилотни въздушни транспортни средства, имащи обсег на действие над 300 км.

history 6D003.а
"Софтуер" за "обработка в реално време" на акустични данни:
a. "Софтуер", както следва:
1. "Софтуер", специално проектиран за формиране на акустичен лъч за "обработка в реално време" на акустични данни за пасивно приемане, с използване на буксируеми групи от хидрофони;
2. "Първичен код" за "обработка в реално време" на акустични данни за пасивно приемане, с използване на буксируеми групи хидрофони;
3. "Софтуер", специално проектиран за формиране на акустичен лъч за "обработка в реално време" на акустични данни за пасивно приемане, с използване на кабелни дънни или брегови системи;
4. "Първичен код" за "обработка в реално време" на акустични данни за пасивно приемане, с използване на кабелни дънни или брегови системи;
5. "Софтуер" или "първичен код", специално проектиран за всеки от случаите, изброени по-долу:
a. "Обработка в реално време" на акустични данни от сонарни системи, описани в 6A001.a.1.e; и
b. Автоматично откриват, класифицират и локализират плувци или водолази;
N.B.:"Софтуер" или "първичен код" за откриване на водолази, специално проектиран или модифициран за военна употреба, вж. Мерките за контрол на военни стоки.

history КАТЕГОРИЯ 7
НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

history 7A117
"Системи/комплекти за насочване", които могат да се използват в "ракети", способни да постигат точност на системата от 3,33% или по-малко от дистанцията/обхвата (т.е. "ВКГ/CEP" от 10 km или по-малко при обхват 300 km).

history 7B001
Оборудване за изпитване, калибриране или регулиране, специално проектирано за оборудването в 7А117.
Бележка: 7B001 не контролира оборудване за изпитване, калибриране или регулиране за Техническо обслужване I и Техническо обслужване II.
Технически бележки:
1. "Техническо обслужване I"
Отказ на вътрешен навигационен възел се открива на летателния апарат чрез показанията на контролното и индикаторното устройство (CDU/БУИ) или от информацията за състоянието от съответната подсистема. Следвайки указанията от наръчника на производителя, причината на отказа може да бъде локализирана на равнище на отказалия бързосменяем блок (LRU/ББ). Тогава операторът отстранява LRU/ББ и го заменя с резервен.
2. "Техническо обслужване II"
Дефектният LRU/ББ се изпраща на поддържащия сервиз (на производителя или на оператора, отговарящ за Техническо обслужване II). В поддържащия сервиз отказалият LRU/ББ се проверява с различни подходящи средства, за да се удостовери и локализира дефектният заменяем в сервиза монтажен (SRA/ЗСМ) модул, на който се дължи повредата. Този SRA/ЗСМ се отстранява и заменя с оперативна резерва.
Дефектният SRA/ЗСМ (а може би и целият LRU/ББ) след това се изпраща на производителя.
Важно: "Техническо обслужване II" не включва отстраняването на контролирани акселерометри или жиродатчици от ЗСМ/SRА.
7B003
Оборудване, специално проектирано за "производството" на оборудването, описано в 7A117.
Бележка: 7B003 включва:
- Изпитателни станции за настройка на жироскопи;
- Станции за динамично балансиране на жироскопи;
- Изпитателни станции за мотори за развъртане на жироскопи;
- Станции за изпразване и напълване на жироскопи;
- Центрофужни приспособления за лагери за жироскопи;
- Станции за настройване осите на акселерометри;
- Машини за намотаване на оптични влакна.
7B103
"Производствени съоръжения" и "оборудване за производство", както следва:
a. "Производствени съоръжения", специално проектирани за оборудването, описано в 7A117;
b. "Оборудване за производство" и друго оборудване за изпитване, калибриране и регулиране, различно от описаното в 7B001 до 7B003, проектирано или модифицирано за оборудването, описано в 7А.

history 7D101
"Софтуер", специално проектиран или модифициран за "използване" на оборудването, определено в 7B003 или 7B103.

history 7E001
"Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "разработване" на оборудването или "софтуер", описани в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101.
7E002
"Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "производство" на оборудването, описано в 7A117, 7B003 и 7B103.
7E101
"Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "използване" на оборудването, описано в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101.

history КАТЕГОРИЯ 8
МОРСКИ СИСТЕМИ

history 8A002.o.3
Системи за намаляване на шума, проектирани за работа на плавателни съдове с водоизместимост 1000 t (тона) или повече, както следва:
b. Активни системи за намаляване или премахване на шума или магнитни лагери, специално конструирани за системи за силово предаване, съдържащи електронни управляващи системи, способни активно да намаляват вибрациите на оборудването чрез генериране на противошумови или противовибрационни сигнали пряко към източника.

history 8E002.а
"Технологии" за "разработване", "производство", ремонт, основен ремонт или преоборудване (смяна на агрегати) на витла, специално конструирани за намаляване на разпространявания под водата шум.

history КАТЕГОРИЯ 9
КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И СИЛОВИ УСТАНОВКИ (ДВИГАТЕЛНИ СИСТЕМИ)

history 9A004
Космически ракети носители и "космически летателни апарати".
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А104.
Бележка: 9А004 не контролира полезните товари.
Важно: Доколко подлежат на контрол продуктите, съдържащи се в полезния товар на "космическите летателни апарати", вж. съответните категории.
9A005

history Ракетни двигателни системи с течно гориво, съдържащи някои от системите или компонентите, описани в 9A006, използваеми за космическите ракети-носители, описани в 9А004, или ракети-сонди, описани в 9А104.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A105 и 9A119.
9A006
Системи и съставни части, специално проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A106 и 9A108.
a. Криогенни охладители, бордови съдове на Дюар, криогенни топлинни тръби или криогенни системи, специално конструирани за използване в космически летателни апарати и с възможност да ограничават загубите на криогенни течности до по-малко от 30% на година;
b. Криогенни контейнери или охладителни системи със затворен цикъл, осигуряващи температури 100 К (-173°С) за "летателни апарати", които могат да извършват непрекъснат полет, при скорости, надвишаващи Mach 3, за ракети-носители или за "космически летателни апарати";
c. Системи за съхранение и пренасяне на втечнен водород;
d. Турбинни помпи с високо налягане (над 17,5 МРа), съставни части за помпите или свързаните с тях задвижващи системи за турбини с газови генератори с цикъл на изпарение;
e. Горивни камери с високо налягане (над 10,6 МРа) и дюзи (сопла) за тях;
f. Системи за съхранение на горивото, използващи принципа на капилярен защитен слой или изтласкване чрез свръхналягане (т.е. с гъвкави резервоари);
g. Инжектори на течно гориво с индивидуални калибрирани отвори с диаметър 0,381 mm или по-малко (площ 1,14 х 10-3 cm2 или по-малко за некръгли отвори), специално конструирани за ракетни двигатели с течно гориво;
h. Монолитни (едноблокови) горивни камери въглерод - въглерод или едноблокови изходни конуси с плътност над 1,4 g/cm3 и с якост на опън над 48 МРа.
9A007

history Ракетни двигателни системи с твърдо гориво, използваеми за космическите ракети-носители, описани в 9А004, или ракети-сонди, описани в 9А104, имащи някоя от следните характеристики:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А119.
a. Обща импулсна мощност над 1,1 MNs;
9A008
Съставни части, както следва, специално проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо гориво:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А108.с.
d. Векторни системи за управление за подвижни дюзи или вторична тяга на инжектирането на течност, използваеми за космическите ракети-носители, описани в 9А004 по-горе, или ракети-сонди, описани в 9А104 по-долу, способни на някое от изброените:
1. Отклонение по всички оси, надхвърлящо ±5°;
2. Ъглова скорост на вектора на 20°/s или по-голяма, или
3. Ъглово ускорение на вектора от 40°/s2 или по-голямо.
9A012
"Безпилотни летателни апарати" (UAVs/БЛА), свързани системи, оборудване и компоненти за тях, както следва:
a. "БЛА", притежаващи едно от следните:
1. Възможност за автономно управление на полета и навигация (например автопилот с инерционна система за навигация), или
2. Възможност за управление на полета извън обхвата на пряката видимост, включващо действие на човек оператор (например телевизуално отдалечено управление).
b. Свързани системи, оборудване и компоненти, както следва:
1. Оборудване, специално разработено за дистанционно управление на "БЛА", контролирано от 9А012.а;
2. Системи за навигация, положение, насочване или управление, различни от описаните в 7A, специално проектирани за предоставяне на възможност за автономно управление на полета или навигация на "БЛА", описани в 9А012.a;
3. Оборудване и компоненти, разработени специално за превръщане на пилотирано въздухоплавателно средство в "БЛА", контролирани от 9А012.а;
4. Въздушни бутални двигатели или ротационни двигатели с вътрешно горене, специално проектирани или модифицирани за задвижване на "UAVs/БЛА" за височини над 50 000 фута (15 240 m).
9A104

history Ракети-сонди, имащи радиус на действие над 300 km.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A004.
9A105

history Ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А119.
a. Ракетни двигателни системи с течно гориво, използваеми при "ракети", различни от описаните в 9А005, имащи обща импулсна мощност над 1,1 MNs, освен апогейните ракетни двигателни системи с течно гориво, проектирани или изменени за спътникови приложения и имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Диаметър на гърловината на дюзата 20 мм или по-малък, и
2. Налягане в горивната камера 15 бара или по-ниско.
9A106
Системи или компоненти, различни от описаните в 9A006, използваеми при "ракети", специално проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:
c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата освен тези, проектирани за ракети-сонди, които не са способни да доставят полезен товар от поне 500 kg най-малко на 300 km.
Техническа бележка:
Примери за методите, използвани за постигане управлението на вектора на тягата, описано в 9A106.с, са:
1. Гъвкави дюзи (сопла);
2. Принудително впръскване на течност или втечнен газ;
3. Подвижен двигател или дюза (сопло);
4. Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки), или
5. Уравновесители на тягата (газови кормила).
9A108
Компоненти, използваеми за "ракети", различни от описаните в 9A008, специално проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо гориво, както следва:
a. Корпуси за ракетни двигатели, "вътрешна обшивка" и "изолация" за тях;
b. Ракетни дюзи (сопла);
c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата освен тези, проектирани за ракети-сонди, които не са способни да доставят полезен товар от поне 500 kg най-малко на 300 km.
Техническа бележка:
Примери за методите, използвани за постигане управлението на вектора на тягата, описано в 9A108.с, са:
1. Гъвкави дюзи (сопла);
2. Принудително впръскване на течност или втечнен газ;
3. Подвижен двигател или дюза (сопло);
4. Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки), или
5. Уравновесители на тягата (газови кормила).
9A116
Космически летателни апарати за многократна употреба, използваеми за "ракети" и специално разработени или модифицирани компоненти за тях, както следва, с изключение на космически летателни апарати за многократна употреба, проектирани за полезни товари, които са предназначени за невоенни полезни товари:
a. Космически летателни апарати за многократна употреба;
b. Топлинни щитове и компоненти за тях, изработени от керамични или аблационни материали;
c. Топлопоглъщащи устройства и компоненти за тях, изработени от олекотени, устойчиви на висока температура материали;
d. Електронно оборудване, специално проектирано за космически летателни апарати за многократна употреба.
9A119
Отделни степени на ракети, използваеми в комплект ракетни системи или безпилотни летателни апарати, способни да доставят полезен товар от поне 500 kg с обхват поне 300 km, различни от описаните в 9A005 или 9A007.а.

history 9B115
Специално конструирано "производствено оборудване" за системите, подсистемите и компонентите, описани в 9A005, 9А007.а, 9А008.d, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 или 9A119.
9B116
Специално конструирани "производствени съоръжения" за космическите ракети-носители, опи-сани в 9A004, или системи, подсистеми и компоненти, описани в 9A005, 9А007.а, 9А008.d, 9А104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 или 9A119.

history 9D101
"Софтуер", специално проектиран или модифициран за "използване" на изделията, описани в 9B116.

history 9E001
"Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "разработка" на оборудването или "софтуера", описани в 9А004, 9А005, 9А007.а, 9А008.d, 9B115, 9B116 или 9D101.
9E002
"Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "производство" на оборудването, описано в 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115 или 9B116.
Бележка: Относно "технологии" за поправка на контролирани конструкции, ламинати или материал виж 1E002.f.
9E101
"Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "разработка" или "производство" на стоките, описани в 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 или 9А119.
9E102
"Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "използване" на космически ракети-носители, описани в 9A004, или стоките, описани в 9A004, 9A005, 9A007.а, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 или 9D101.

history ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК
"Безпилотен летателен апарат" ("UAV/БЛА") (кат. 9) означава всяко въздухоплавателно средство, което е в състояние да излети и да изпълнява контролиран и направляван полет без човешко присъствие на борда.
"Ваксина" (кат. 1) е лекарствен продукт, фармацевтично формулиран, лицензиран от или притежаващ търговски или клиничен опитен период, разрешен от регулаторните органи или от страната на производство или страната на употреба, предназначен да стимулира защитна имунна реакция при хората или животните, с цел да се предотврати заболяване на тези, за които той е предназначен.
"Влакнести или нишковидни материали" (кат. 0, 1, 2, 8) включват:
a. Непрекъснати "моновлакна";
b. Непрекъснати "нишки" и "снопове влакна";
c. "Ленти", тъкани, произволни мрежи и оплетки;
d. Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;
e. Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални от всякакви дължини;
f. Ароматична полиамидна пулпа.
"Възможност за програмиране, достъпно за потребителя" (кат. 6) означава способност, която позволява на потребителя да въвежда, модифицира или заменя "програми" чрез средства, различни от:
a. Физически промени в окабеляването или вътрешните връзки; или
b. Задаване на функционалното управление, включително въвеждане на параметри.
"Върхова мощност" (кат. 6) означава най-високото ниво на мощност, получено при "лазерната продължителност".
"Вътрешна обшивка" (кат. 9) е подходяща за свързваща вътрешна повърхност между твърдото гориво и кожуха или изолиращата облицовка. Обикновено това е течна дисперсия от огнеупорни или изолиращи материали на полимерна основа, напр. напълнен с въглерод прекратен хидроксил полибутадиен (HTPB/ПХПБ) или друг полимер с добавени вулканизиращи елементи, разпрашени или разтрошени по вътрешността на кожуха.
"Енергетични материали" (1) означава вещества или смеси, които при химическа реакция освобождават енергия, необходима за предвиденото им приложение. "Експлозиви", "пиротехнически материали" и "метателни експлозиви" са подкатегории на енергетични материали.
"Ефективен грам" (кат. 0, 1) "специален ядрен материал" означава:
a. за плутониеви изотопи и уран 233, теглото на изотопа в грамове;
b. за уран, обогатен до 1 процент и повече с изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове, умножено по квадрата на неговото обогатяване, изразено като тегловна десетична дроб;
c. за уран, обогатен до 1 процент с изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове, умножено по 0,0001;
"Изолация" (кат. 9) се използва по отношение на компонентите на ракетния двигател, т.е. кожуха, соплата/дюзите, входните отвори, преградите на кожуха, и включва вулканизиран или полувулканизиран смесен плосък гумен материал, съдържащ изолиращи или огнеупорни материали. Той може също да бъде оформен като снемащи напрежението резервоари или клапи.
"Изолирани живи култури" (кат. 1) включва живи култури в латентна форма и като изсушени препарати.
"Използване" (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експлоатация, инсталация (включително монтаж на място), поддържане (проверка), ремонт, основен ремонт и преоборудване.
"Импулсен лазер" (кат. 6) означава "лазер" с "времетраене на импулса", по-малко или равно на 0,25 секунди.
"Имунотоксин" (кат. 1) е комбинирано съединение на моноклонално антитяло, специфично за една клетка, и "токсин" или "подединица на токсин", който избирателно засяга болни клетки.
"Космически летателен апарат" (кат. 7, 9) означава активни и пасивни спътници и космически сонди.
"Лазер" (кат. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) е съвкупност от компоненти, която генерира както пространствено, така и времево кохерентна светлина, усилваща се чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.
Важно:
Виж също:
"Химически лазер";
"Лазер с модулиран Q фактор";
"Свръхмощен лазер";
"Лазер с предаване на енергията на възбуждане".
"Лазер в режим непрекъснато излъчване" (кат. 6) означава "лазер", който произвежда номинално постоянна енергия на изход за повече от 0,25 секунди.
"Лазер с предаване на възбуждането" (кат. 6) означава "лазер", в който активният елемент се възбужда посредством предаване на енергия чрез сблъсък между неактивен атом или молекула с атом или молекула от активния елемент.
"Летателен апарат" (кат. 1, 7, 9) означава въздухоплавателно средство с постоянна и/или променлива геометрия на крилете, с ротационни криле (вертолети), с насочващи се ротори или с насочващи се криле (с променлива геометрия на крилете).
Важно: Вж. също "граждански летателни апарати".
"Материали, устойчиви на корозия от UF6" (кат. 0) могат да бъдат мед, неръждаема стомана, алуминий, алуминиев оксид, алуминиеви сплави, никел или сплави, съдържащи 60 или повече тегловни процента никел и устойчиви на UF6, обработени с флуор въглеводородни полимери, в зависимост от процеса на отделяне.
"Микроорганизми" (кат. 1, 2) означава бактерии, вируси, микоплазми, рикетсии, хламидии или гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, или във формата на "изолирани живи култури", или като материал, включващ жив материал, който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури.
"Необходими" (ОБТ 1 - 9), като приложено към "технологии", се отнася само до тази част на "технологиите",която конкретно отговаря за постигане или надхвърляне на контролираните нива на работа, характеристики или функции. Такива "изискващи се" "технологии" могат да бъдат използвани и от други стоки.
"Обеднен уран" (кат. 0) означава уран, в който количеството изотоп уран 235 е по-малко от това, което се среща в природата.
"Обектен код" (кат. 9) означава изпълнима от оборудването форма на подходяща реализация на един или повече процеси ("първичен код" (първичен език), преобразуван от програмната система.
"Природен уран" (кат. 0) означава уран, съдържащ съчетанията от изотопите, които се срещат в природата.
"Производство" (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава всички производствени фази, като: конструиране, производствено проектиране, производство, интегриране, сглобяване (монтаж), проверка, изпитване, осигуряване на качеството.
"Разработване" (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) се отнася до всички фази, предхождащи серийното производство, като проектиране, проектни проучвания, проектни анализи, проектни концепции, сглобяване и изпробване на прототипи, пилотни производствени схеми, данни по проекта, процеса на преобразуване на данните по проекта в продукт, проектиране на конфигурацията (конструкцията), проектиране на технологията, планове.
"Ракети" (кат. 1, 3, 6, 7, 9) означава комплект ракетни системи и системи от безпилотни летателни апарати, способни да пренасят най-малко 500 kg полезен товар в обсег от най-малко 300 km.
"Свръхмощен лазер" ("SHPL/СМЛ") (кат. 6) означава "лазер", способен да излъчи (цялата или част от) енергия на изхода, надхвърляща 1 kJ в рамките на 50 ms, или който има средна или CW/НВ (непрекъсната вълна) с мощност над 20 kW.
"Софтуер" (всички ОБС) означава съвкупност от една или повече "програми" или "микропрограми" независимо от конкретната реализация и носител.
Важно: "Микропрограма" означава поредица от елементарни команди, съхранявани в специална памет, изпълнението на която се инициира с въвеждането на съответната команда в регистъра на командите.
"Специален ядрен материал" (кат. 0) означава плутоний 239, уран 233, "уран, обогатен с изотопи 235 или 233" и всякакъв друг материал, съдържащ указаните по-горе.
"Специфичен модул" (кат. 0, 1, 9) е модул на Янг, изразен в паскали (Pa), еквивалентен на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерен при температура (296 ± 2) К (23 ± 2)°С) и относителна влажност (50 ± 5) %.
"Специфична якост на опън" (кат. 0, 1, 9) е граничната якост на опън, изразена в паскали (Pa), еквивалентна на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерена при температура (296 ± 2) К (23 ± 2)°С) и относителна влажност (50 ± 5) %.
"Средна изходна мощност" (кат. 6) означава общата "лазерна" енергия на изход в джаули, разделена на "лазерната продължителност" в секунди.
"Субединица на токсин" (кат. 1) е структурно или функционално отделна част от целия "токсин".
"Технологии" (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава специфичната информация, необходима за "разработване", "производство" или "употреба" на стоките. Тази информация приема формата на "технически данни" или "техническа помощ".
Важно 1:
"Техническата помощ" може да бъде под формата на указания, умения, обучение, работни познания и консултантски услуги и може да включва предаване на "технически данни".
Важно 2:
"Техническите данни" могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, модели, формули, таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и инструкции в писмена форма или записани на други носители, като дискети, ленти, оптически дискове.
"Токсини" (кат. 1, 2) означава токсини под формата на съзнателно отделени готови форми или смеси, независимо как получени, различни от токсините, присъстващи като замърсители в други материали, като патологични образци, посевки, хранителни продукти или семенни материали на "микроорганизми".
"Фундаментални научни изследвания" (GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експериментална или теоретична работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови знания за основните принципи на явленията или наблюдаваните факти и която не е насочена към специфична практическа задача или цел.
"Химичен лазер" (кат. 6) означава "лазер", при който възбуждането се получава от енергия - продукт на химическа реакция.
"Ядрен реактор" (кат. 0) означава комплектен реактор, способен да функционира по начин, който позволява контролирана самоподдържаща се верижна ядрена реакция на делене. "Ядрен реактор" включва всички предмети във или свързани непосредствено с реакторния резервоар, оборудването, което управлява равнището на мощността в активната зона, и компонентите, които обикновено съдържат, влизат в пряк контакт със или управляват първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.

history АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК

history

Акроним или съкращение Значение
AVLIS Лазерно изотопно отделяне с атомни п ри
MLIS Лазерно молекулярно изотопно отделяне
CRISLA Химична реакция чрез селективно лазерно изотопно активиране
ASTM Американско дружество по изпитване и материали
CW (отнася се за лазери) Непрекъсната вълна
DLIs/ДЛИ Доплерови лазерни интерферометри
CEP/ВКГ Вероятна кръгова грешка
CDU/БУИ Блок за управление и индикация
LRU/ББ Бързосменяем блок
SRA/ЗСМ Модул, който се сменя в условия на ремонтен цех
UAVs/БЛА Безпилотни летателни апарати
SHPL/СМЛ Свръхмощни лазери
СИСВО Скоростни интерферометърни системи за всякакъв отражател

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...