Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОБИЛИЗАЦИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОБИЛИЗАЦИЯ

ДВ. бр. 76 от 05.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 71 от 18 септември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 5 септември 2023 г.

 

Раздел I.
Общи разпоредби

history Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за провеждане на мобилизация на военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, наричани по нататък "военните формирования и структурите".

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...