По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ОТСРОЧВАНЕ НА ЗАПАСНИ И ТЕХНИКА-ЗАПАС ОТ ПОВИКВАНЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ПРИ МОБИЛИЗАЦИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА ОТСРОЧВАНЕ НА ЗАПАСНИ И ТЕХНИКА-ЗАПАС ОТ ПОВИКВАНЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ПРИ МОБИЛИЗАЦИЯ

ДВ. бр. 49 от 29.05.2020г.

Обн., ДВ, бр. 47 от 28 май 2013 г., доп., ДВ, бр. 34 от 15 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 29 Май 2020 г.

 

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се определят условията, реда и основните дейности по отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във военните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, наричани по-нататък "военните формирования и структурите", при провеждане на мобилизация.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...