Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКРИВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И ЗА ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА - ОТМ.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКРИВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И ЗА ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА

ДВ. бр. 41 от 09.05.2023г.

Обн., ДВ, бр. 21 от 1 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., отм., ДВ, бр. 41 от 9 Май 2023 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за разкриване и осигуряване дейността на курсове за студенти - български граждани, по начална и/или специална военна подготовка към висши училища, военни академии и висши военни училища, както и съдържанието, организацията, редът и начинът на провеждането на подготовката по чл. 56 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България на учениците в девети и десети клас на средното образование.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...