По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 87 ОТ 22 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СПОРТЕН МАСАЖИСТ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 87 ОТ 22 ЮЛИ 2013 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СПОРТЕН МАСАЖИСТ"

ДВ. бр. 20 от 08.03.2019г.

Обн., ДВ, бр. 72 от 16 август 2013 г., отм., ДВ, бр. 20 от 8 Март 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 813060 "Спортен масажист" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 813 "Спорт" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.