По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 3 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 3 ОТ 30 МАЙ 2014 г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019г.

Обн., ДВ, бр. 47 от 6 юни 2014 г., отм., ДВ, бр. 90 от 15 Ноември 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност с учениците.
(2) Извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност на учениците е доброволна и е свързана с развитието и насърчаването на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта и социалния туризъм, извън задължителните програми по учебния предмет Физическо възпитание и спорт.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...