Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА ЗА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

ДВ. бр. 76 от 05.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 90 от 13 ноември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 6 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 47 от 24 юни 2022 г., доп., ДВ, бр. 76 от 5 септември 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. редът и начинът на изграждане, поддържане, използване и развитие на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) и технологичните изисквания за поддържане на нейния интегритет;
2. съставът и дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на ЕИСПП;
3. взаимодействието на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите по осигуряване функционирането на ЕИСПП;
4. (нова, ДВ, бр. 20 от 2021 г.) редът и начинът за определяне и публикуване на информацията по чл. 384, ал. 4 от Закона за съдебната власт.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...