Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТА ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 31 ЮЛИ 2014 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТА ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 76 от 05.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г., доп., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 25 април 2017 г., изм., ДВ, бр. 76 от 5 септември 2023 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (доп., ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Допълнително възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи се определя за елементите и в размерите съгласно приложението.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...