По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ДВ. бр. 3 от 12.01.2021г.

Обн., ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 106 от 23 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 3 от 2021 г.) С правилника се уреждат организацията на работа и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, наричани по-нататък "асоциацията/асоциациите".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...