По вид документ > Нормативни актове - отменени > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УЧРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2015 г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УЧРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ДВ. бр. 81 от 10.10.2017г.

Обн., ДВ, бр. 16 от 27 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 5 от 19 януари 2016 г., отм., ДВ, бр. 81 от 10 Октомври 2017 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) С постановлението се определят условията и редът за предоставяне на средства от държавния бюджет за финансово подпомагане дейността на обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната просвета - извънучилищни педагогически учреждения.
(2) Средствата от държавния бюджет за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения се предоставят за покриване на разходи за персонал и за издръжка.
(3) Постановлението не се прилага за извънучилищните педагогически учреждения, които се финансират по стандарти за делегираните от държавата дейности - ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, астрономически обсерватории и ученически общежития.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...