По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 27 МАРТ 2015 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 83 ОТ 2020 г., В СИЛА ОТ 01.10.2020 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 27 МАРТ 2015 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 83 ОТ 2020 г., В СИЛА ОТ 01.10.2020 г.)

ДВ. бр. 83 от 25.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 25 от 3 април 2015 г., изм., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 25 септември 2020 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Член единствен. (изм., ДВ, бр. 83 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) Определя второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на вътрешните работи съгласно приложението.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...