По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-1175 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО И СНАРЯЖЕНИЕ И ЕЖЕГОДНО ПАРИЧНА СУМА ЗА ОБЛЕКЛО НА НЕНОСЕЩИТЕ УНИФОРМА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 8121з-1175 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2015 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО И СНАРЯЖЕНИЕ И ЕЖЕГОДНО ПАРИЧНА СУМА ЗА ОБЛЕКЛО НА НЕНОСЕЩИТЕ УНИФОРМА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

ДВ. бр. 85 от 12.10.2021г.

Обн., ДВ, бр. 78 от 9 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 12 октомври 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 2021 г.) С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР) по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно на парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...