По вид документ > Нормативни актове > Укази > УКАЗ № 214 ОТ 30.10.2015 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МАРИН ПАНАЙОТОВ НАЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В НАЦИОНАЛНОТО ВОЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО В МОНС, БЕЛГИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УКАЗ № 214 ОТ 30.10.2015 г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МАРИН ПАНАЙОТОВ НАЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В НАЦИОНАЛНОТО ВОЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО В МОНС, БЕЛГИЯ

ДВ. бр. 88 от 13.11.2015г.

Обн., ДВ, бр. 88 от 13 ноември 2015 г.
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

history ПОСТАНОВЯВАМ:

history Освобождавам генерал-майор Марин Панайотов Начев от длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия, считано от 1 декември 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 октомври 2015 г.
Подпечатан с държавния печат.