Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Показване на 1 до 40 от общо 160 документа

УКАЗ ЗА БОРБА С ДРЕБНОТО ХУЛИГАНСТВО

УКАЗ ЗА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УКАЗ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВ СТАЖ ПО СЪДЕБЕН РЕД

УКАЗ № 1 ОТ 10.01.2013 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НОВИ ГРАНИЦИ НА ОБЩИНА ЧИРПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА И ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УКАЗ № 102 ОТ 29.05.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

УКАЗ № 107 ОТ 03.06.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ

УКАЗ № 107 ОТ 08.05.2019 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА НОВОСЪЗДАДЕНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК - СВЕТИ КОНСТАНТИН

УКАЗ № 107 ОТ 19.04.2016 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ

УКАЗ № 112 ОТ 23.04.2018 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИТЕ ПРОКУРАТУРИ, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ

УКАЗ № 1144 НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 29 ЮЛИ 1977 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ МИТНИЧЕСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ ПОД ПОКРИТИЕТО НА КАРНЕТИ ТИР (КОНВЕНЦИЯ ТИР)

УКАЗ № 117 ОТ 30.04.2018 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА ГЕОГРАФСКИ ОБЕКТИ В АНТАРКТИКА

УКАЗ № 119 ОТ 04.05.2017 Г. ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ИЗБЕРЕ БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УКАЗ № 121 ОТ 09.05.2017 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МЛАДЕН НАЙДЕНОВ МАРИНОВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

УКАЗ № 129 ОТ 10.05.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ 12.05.2021 Г.

УКАЗ № 130 ОТ 10.05.2021 Г. ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 12 МАЙ 2021 Г. И НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

УКАЗ № 131 ОТ 10.05.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ, СЧИТАНО ОТ 12.05.2021 Г., НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УКАЗ № 133 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОМЕРАЦИЯТА, НАИМЕНОВАНИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБОРНИТЕ РАЙОНИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

УКАЗ № 145 ОТ 07.07.2017 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЕМ МЕЖДУ БАНКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 - 2020 Г.

УКАЗ № 1611 ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ПЕНСИИТЕ НА ИНВАЛИДИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944 - 1945 Г.

УКАЗ № 163 ОТ 10.07.2019 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

УКАЗ № 164 ОТ 31.05.2016 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА ГЕОГРАФСКИ ОБЕКТИ В АНТАРКТИКА

УКАЗ № 167 ОТ 16.07.2019 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г., ПРИЕТ ОТ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 ЮЛИ 2019 Г. И МОТИВИТЕ КЪМ УКАЗА

УКАЗ № 17 ОТ 26.01.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

УКАЗ № 170 ОТ 16.09.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА ПРИ ЗАСИЛВАНЕ ФУНКЦИИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ В ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 91/271/ЕИО ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ГРАДСКИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТ 4 АПРИЛ 2014 Г.

УКАЗ № 1791 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПИТВАНЕТО ДО НАРОДА

УКАЗ № 181 ОТ 19.07.2021 Г. ЗА СВИКВАНЕ НА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНОТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 21 ЮЛИ 2021 Г. ОТ 9,00 Ч.

УКАЗ № 184 ОТ 08.10.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

УКАЗ № 186 ОТ 09.10.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"

УКАЗ № 187 ОТ 15.09.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/125 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 ЯНУАРИ 2019 Г. ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА С НЯКОИ СТОКИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ С ЦЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ, ИЗТЕЗАНИЯ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ЖЕСТОКО, НЕЧОВЕШКО ИЛИ УНИЗИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ

УКАЗ № 192 ОТ 20.07.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД

УКАЗ № 192 ОТ 30.07.2021 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КАНДИДАТА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ ДА СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО

УКАЗ № 1944 ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ

УКАЗ № 197 ОТ 04.10.2017 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ ЧОЛАКОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗА ПОВТОРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УКАЗ № 197 ОТ 14.10.2015 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНА ЗА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ

УКАЗ № 198 ОТ 06.10.2017 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УКАЗ № 201 ОТ 31.07.2018 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

УКАЗ № 203 ОТ 16.10.2015 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА НОВОСЪЗДАДЕНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ - СВЕТИ СПАС

УКАЗ № 205 ОТ 02.08.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

УКАЗ № 209 ОТ 21.06.2016 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА ГЕОГРАФСКИ ОБЕКТИ В АНТАРКТИКА

УКАЗ № 209 ОТ 30.10.2015 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ПЛАМЕН АСЕНОВ АТАНАСОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ОТБРАНАТА И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР"

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...