По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 5 ОТ 3 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ГРЪДНА ХИРУРГИЯ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 5 ОТ 3 НОЕМВРИ 2016 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ГРЪДНА ХИРУРГИЯ"

ДВ. бр. 3 от 12.01.2021г.

Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн., ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2016 г., отм., ДВ, бр. 3 от 12 Януари 2021 г.

 

history Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Гръдна хирургия" съгласно приложението.
(2) С медицинския стандарт по ал. 1 се определят минималните изисквания към лечебните заведения, които извършват дейности по гръдна хирургия.

history Чл. 2. Вътрешните актове на органите на управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани от лечебните заведения, не могат да съдържат разпоредби, които определят по-ниско качество на осъществяваната дейност по гръдна хирургия от установеното с изискванията на тази наредба.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...