По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2016 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 г.

ДВ. бр. 2 от 06.01.2017г.

В сила от 28.12.2016 г.
Обн., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. в общ размер 19 520 000 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. в размер 15 000 000 лв. за капиталови разходи на Болница "Лозенец";
2. по бюджета на Националната служба за охрана за 2016 г. в размер 520 000 лв. за изплащане на дължими обезщетения по Закона за Националната служба за охрана;
3. по бюджета на Община Видин в общ размер 2 000 000 лв., от които за ремонт на пътища, улици и околоблокови пространства на територията на общината - 1 000 000 лв., и за ремонт на общински сгради - 1 000 000 лв.;
4. по бюджета на Община Ново село за подмяна на уличното осветление на територията на общината - 500 000 лв.;
5. по бюджета на Община Димово за ремонт на път VID 3093/I-1, Видин - Димово/ - Дълго поле - 500 000 лв.;
6. по бюджета на Община Кула за ремонт на улична мрежа на територията на общината - 500 000 лв.;
7. по бюджета на Община Ружинци в общ размер 500 000 лв., от които за ремонт на улична мрежа в населените места на територията на община Ружинци - 300 000 лв., и за ремонт на общински сгради, в т.ч. кметства, детски градини, дом за стари хора - 200 000 лв.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят, както следва:
1. по т. 2 - за сметка на предвидените средства по централния бюджет;
2. по точки 1 и 3 - 7 - за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2016 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...