По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-534 ОТ 3 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 8121з-534 ОТ 3 АПРИЛ 2017 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

ДВ. бр. 31 от 18.04.2017г.

В сила от 18.04.2017 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи
Обн., ДВ, бр. 31 от 18 април 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за кандидатстване, специализиран подбор, класиране, записване и зачисляване на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР) за учебната 2017/2018 г.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!