По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 6 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2017 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 6 ЮЛИ 2017 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2017 г.

ДВ. бр. 56 от 11.07.2017г.

В сила от 11.07.2017 г.
Обн., ДВ, бр. 56 от 11 юли 2017 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г. в размер до 2 400 000 лв. за заплащане на дължимата държавна такса за предявяване на иск за отмяна пред Върховния касационен съд на основание чл. 47 от Закона за международния търговски арбитраж на арбитражно решение от 30 март 2017 г. на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, постановено по ВАД № 158/2016 г. - "Кей Джи Маритайм Шипинг" - АД, срещу Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2017 г.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.